Skip to main content

Trafikkdirigering

Med trafikkdirigering bidrar våre medarbeidere til en sikker og smidig trafikkavvikling av trafikken ved arbeidsområde på og langs vegen. Vi tilbyr trafikkdirigering i hele landet.

I forbindelse med veiarbeid eller midlertidige endringer i kjøremønsteret, for eksempel på grunn av veiarbeid, ras, flom eller arrangementer, er det behov for trafikkdirigenter for å ha kontroll på trafikken.

Trafikkdirigering omfatter manuell trafikkdirigering, kjøring av ledebil, varsling og skilting av arbeidsområdet. Securitas kan også lage arbeidsvarslingsplaner og søke godkjenning for disse hos Statens Vegvesen. Planen beskriver hvordan sikkerheten på stedet er tenkt ivaretatt.

Tjenesten passer for alle aktører som av ulike årsaker trenger hjelp til å dirigere trafikken i en begrenset tidsperiode.

Sertifiserte Trafikkdirigenter

Securitas har sertifiserte trafikkdirigenter med kompetansebevis, godkjent av Statens vegvesen og som har lang erfaring med trafikkavvikling i anleggsområder, bruvedlikehold, tunneler, bruer, rasområder, flomområder, ulykker, etc. Alle trafikkdirigenter har godkjent HMS kort for bygge- og anleggsnæringen i Norge.

Våre medarbeidere utfører arbeidet med godkjente synlighetsklær, og vi jobber kontinuerlig med egen sikkerhet, arbeidstid, pauser og etterlevelse av Arbeidsmiljøloven.

Konsulenttjenester ved større eller mindre prosjekter

Under planlegging av større eller mindre prosjekter eller entrepriser, tilbyr vi timebaserte konsulenttjenester. Våre konsulenter har bred erfaring med å samarbeide med skiltmyndigheten og kan bistå med avklaringer og innspill.

Skilt, varslingsplan og vedtak

Vi har kompetente medarbeidere som utarbeider arbeidsvarslings- og skiltplaner til større vegprosjekt, som partner i vedlikeholdskontrakter eller i mindre kortsiktige arbeider hvor det er behov for profesjonelle tjenester.

Vi kan bistå med utarbeidelse av søknader til Statens vegvesen eller andre.

Vedlikehold

Vi utfører søppelrydding, skiltrengjøring vinterstid, etc.

Ledebil og følgebil

Vår ledebiltjeneste sørger for trygg passering gjennom arbeidsområdet med søkelys på sikkerhet for de som jobber på og ved vegen og utstyr. Vi benytter uniformerte kjøretøy som har godkjent merking for oppdrag på veg, både ved kolonnekjøring, spesialtransport, bred last, etc.

Vi tilbyr følgebiltjeneste.

Utstyr

Vi kan tilby skilter og skiltvogn for alle typer oppdrag. Dette kan avtales nærmere i hvert enkelt oppdrag.

 

Jeg ønsker mer informasjon, vennligst kontakt meg:

Beklager, vi støtter ikke denne nettleseren. For å se vår nettside, forsøk en annen browser, som Chrome, Safari, Forefox eller Edge