Skip to main content

Videoanalyse

Stadig bedre og mer kostnadseffektiv kamerateknologi har gjort videoanalyse aktuelt som et effektivt bidrag til å hindre uønskede hendelser.

Hva er videoanalyse fra Securitas?

Videoanalyse bidrar for eksempel til utløsing av alarm ved bevegelse på et sikret område eller når noen har vært innenfor et område lengre enn en gitt tid. En kan telle mennesker som går inn og ut, eller kartlegge hvor folk har gått. Securitas kan hjelpe deg med sikkerhetsvurdering, riktig prosjektering, konfigurasjon og drift av kameraløsningen, slik at du kan få en løsning som fungerer optimalt.

Hvorfor velge videoanalyse fra Securitas?

  • Bruk av åpne standarder som gjør systemet kostnadseffektivt og fleksibelt, også med tanke på fremtidige oppgraderingsbehov
  • Oppfølging av sikkerhetsløsningen med alt det innebærer av IT-drift og -sikkerhet, og tilpassing av selve videoanalysen ved behov
  • Bred kompetanse på videoanalyse med både nasjonale og internasjonale eksperter på området. Securitas satsing på intelligent kameraovervåking – Remote Video Solutions (RVS) – underbygger dette

Har du allerede gode kameraer på plass?

  • Securitas’ teknologi basert på åpne standarder gjør at vi enkelt kan integrere og utvikle din eksisterende kameraløsning. Kostnadene for å legge til intelligens på eksisterende kameraer, slik at du kan nyttiggjøre deg av videoanalyse, er forholdsvis lave

Jeg ønsker mer informasjon, vennligst kontakt meg:

Beklager, vi støtter ikke denne nettleseren. For å se vår nettside, forsøk en annen browser, som Chrome, Safari, Forefox eller Edge