Skip to main content

Havnevakthold

Våre spesialutdannete vektere sikrer havner over hele landet

Vi tilbyr sikkerhetskontroll og havnesikkerhetstjenester for å sikre trygg og effektiv drift av havneanlegg og terminaler. Våre spesialutdannede vektere og innovative kameraovervåkingssystemer bidrar til å forhindre uønskede hendelser. Utforsk våre tjenester for en trygg og pålitelig havneopplevelse.

Hva er havnevakthold?

Spesialutdannede vektere kombineres med innovativ og kosteffektiv kameraovervåking, for å forhindre uønskede hendelser. Kameraløsningen betjenes av operatører ved Securitas operasjonssentral. Vi utfører vakthold i henhold til ISPS-koden (International Ship and Port Facility Security), og våre vektere påser at kommunikasjonen mellom Securitas og havnene og skipenes sikkerhetsledere fungerer optimalt. Tjenesten er tilpasset norske havner og havneterminaler med internasjonal trafikk, underlagt ISPS-koden, for å beskytte terminalene, fartøyer, besetning og passasjerer.

Screening

Vi kan tilby sikkerhetskontroll med røntgenmaskin, håndholdte metalldetektorer, portaler, bombesniffere etc. på havneanlegg, terminaler og ombord i båter. Securitas tilbyr også fullt utstyrte mobile enheter og sikkerhetskontrollører med erfaring fra fergeterminaler og flyplass. Alle våre sikkerhetskontrollører er utdannet og opplært i henhold til gjeldende krav og forskrifter.


Cruise

Cruiseskip har ofte spesielle krav og ønsker til sikkerheten på og rundt havneanlegget. Securitas har lang og omfattende erfaring med å trygge skip, passasjerer og besetning i ulike situasjoner.
Rådgiving og beredskap
Securitas tilbyr assisterende sikkerhetsledere som kan bistå havner ved behov. Vi tilbyr også rådgiving og bistand knyttet til sikkerhets- og sårbarhetsvurderinger, samt beredskapstjenester, i partnerskap med maritim seksjon hos leverandør av sikkerhet, beredskap og krisehåndtering, Nordic Crisis Management

Jeg ønsker mer informasjon, vennligst kontakt meg:

Beklager, vi støtter ikke denne nettleseren. For å se vår nettside, forsøk en annen browser, som Chrome, Safari, Forefox eller Edge