Skip to main content

Enighet i vekteroverenkomsten

NHO Service og Handel melder om enighet om vekteroverenkomsten.

Publisert
11 mai 2024 08:24

Etter mekling på overtid ble NHO Service og Handel i natt enig med Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) i LO og Parat i YS om ny vekteroverenskomst.  

- Arbeidsgiver- og arbeidstakersiden i sikkerhetsbransjen har sammen oppnådd mye de siste årene når det gjelder å styrke bransjens betydning i trygghet- og beredskapsarbeidet i Norge, sier Kaltenborn.

-Partene har i år prioritert rekruttering til bransjen og verdsetting av kompetanse, fortsetter Kaltenborn.

Tariffavtalen får virkning for 8 685 årsverk i NHO Service og Handels medlemsbedrifter. Bransjen har høy andel bedrifter med tariffavtale. Samtlige store NHO-medlemmer innen sikkerhet og beredskap har inngått tariffavtale.

Enigheten omfatter blant annet følgende:

  • Timelønnssatsene heves med kr 13,50
  • Fra 1. april 2025 gis det kr 2,00 i tillegg til resultatet i mellomoppgjøret 2025
  • Flere arbeidstakere omfattes av tilbudet om helsekontroll
  • Utvalgsarbeid på hhv. kompetanse og arbeidstid

 Avtalen skal nå ut til avstemning blant medlemmer i NAF. Parat har akseptert avtalen.

Kilde: Enighet om vekteroverenskomsten (nhosh.no)

Beklager, vi støtter ikke denne nettleseren. For å se vår nettside, forsøk en annen browser, som Chrome, Safari, Forefox eller Edge