Skip to main content

STAS går ut av kontrakt med Avinor

Securitas Transport Aviation Security AS går ut av kontrakt om leveranse av sikkerhetskontroll til Avinor

Publisert
26 mars 2021 14:35

I november 2019 vant Securitas Transport Aviation Security AS (STAS) kontrakten om sikkerhetskontroll ved Bergen Lufthavn Flesland, Stavanger Lufthavn Sola og Trondheim Lufthavn Værnes. Oppstart av kontrakten var 1. mars 2020.

Reiselivsbransjen er spesielt rammet av koronapandemien og flytrafikken er betydelig redusert som følge av dette. Passasjernedgangen er for tiden på over 75% og det er knyttet stor usikkerhet til når og hvordan trafikken vil ta seg opp igjen.

Kontrakten STAS har med Avinor baserer seg på antall reisende og leveransen tar utgangspunkt i en markedssituasjon som ikke lenger er til stede. Det økonomiske grunnlaget er borte, og det er ikke mulig for STAS å tjene penger på denne kontrakten.

STAS har vært i nær dialog med Avinor de siste 11 månedene om alternative måter å sikre mer stabil håndtering av situasjonen og dermed kontraktens verdi. Vi har dessverre ikke kommet frem til en løsning for 2022 og fremover.

STAS har med bakgrunn i dette besluttet å si opp kontrakten med Avinor. Oppsigelsen gjelder fra 1. april 2021 og løper i 12 måneder.

- Dersom STAS skal være attraktiv både som leverandør og arbeidsgiver, må vi sørge for god inntjening og sunn økonomi. Slik markedssituasjonen har endret seg siden inngåelse av kontrakten er ikke det mulig i det markedet vi har i dag, sier daglig leder i STAS, Dorothy Billett.

Det er forventet at Avinor vil lyse ut en ny konkurranse om leveranse av sikkerhetskontrolltjenester ved lufthavnene Bergen Lufthavn Flesland, Stavanger Lufthavn Sola og Trondheim Lufthavn Værnes.

Ved spørsmål, ta kontakt med daglig leder i STAS, Dorothy Billlett, tlf 934 626 80

For fakturaspørsmål så send en epost til fakturakunde@securitas.no

For spørsmål rundt rekruttering, vekterkurs og mer, så send en epost til henvendelse.rekruttering@securitas.no

For spørsmål tilknyttet teknikk eller tekniske utfordringer, så send en epost til alarm@securitas.no

Om du har en tilbakemelding til Securitas kan du dele den med oss på alarm@securitas.no

For en generell henvendelse så send en epost til info@securitas.no

Beklager, vi støtter ikke denne nettleseren. For å se vår nettside, forsøk en annen browser, som Chrome, Safari, Forefox eller Edge