Skip to main content

Å fremme en kultur for inkludering og innovasjon i Securitas

Finn ut hvordan rammeverk, initiativer og partnerskap hjelper Securitas med å skape en inkluderende arbeidsplass der innovasjon blomstrer.

Mangfold er en drivkraft bak Securitas' vekst. Det fremmer innovasjon og bidrar til å skape en inkluderende kultur.

Mangfold fremmer kreativitet, utfordrer normer og til syvende og sist bidrar til nyskapende ideer. Men å fremme en kultur for inkludering og innovasjon er mer enn bare retorikk - det er en konkret forpliktelse som står sentralt i forretningsstrategien vår.

I denne bloggen tar vi deg med gjennom rammeverkene, initiativene og partnerskapene som hjelper oss med å skape en arbeidsplass der alle føler seg verdsatt, hørt og har mulighet til å bidra med sine unike ideer - og der innovasjonen blomstrer.

Rammeverk for lederskap

En av hjørnesteinene i mangfoldsarbeidet vårt er Leadership Framework. Vi har utviklet dette rammeverket og de tilhørende opplæringsprogrammene for å sikre at alle på ledelsesnivå forstår den avgjørende rollen mangfold spiller for å fremme en inkluderende og innovativ kultur. Disse programmene gir lederne våre kunnskap og ferdigheter til å lede mangfoldige team på en effektiv måte.

Globalt bedriftsnettverk for funksjonshemmede

Fra og med 2024 knytter Securitas seg til Den internasjonale arbeidsorganisasjonens (ILO) Global Disability Business Network (GDBN). GDBN er et nettverk av bedrifter som samarbeider om å skape en global arbeidskultur som respekterer og tar godt imot mennesker med funksjonsvariasjon.

Spesialister og ambassadører for mangfold og inkludering (D&I)

I hele selskapet har vi rundt 25 D&I-spesialister fra ulike roller og funksjoner som har ansvar for å samarbeide tett med landssjefer og HR-direktører for å utarbeide handlingsplaner. De gjennomgår spesialisert opplæring for å kunne drive mangfolds- og inkluderingsarbeidet effektivt i sine respektive regioner.

Inkluderende rekrutteringspraksis

Vi er i ferd med å revurdere rekrutteringspraksisen vår. Ved å gjennomføre blindtester og revidere stillingsbeskrivelsene slik at de inneholder et nøytralt og inkluderende språk, arbeider vi for å fjerne utilsiktede barrierer som kan avskrekke talenter. Vi har for eksempel tatt i bruk et kjønnsavkodingsverktøy for å sikre at stillingsbeskrivelsene våre ikke opprettholder ubevisste fordommer eller forventninger. Vi endrer også hvordan vi annonserer ledige stillinger internt for å oppmuntre til karriereutvikling blant våre mangfoldige medarbeidere i førstelinjen.

Ressursgrupper for bedrifter og ansatte

Ressursgrupper for bedrifter og ansatte spiller en sentral rolle i å fremme en kultur for innovasjon og inkludering ved å skape rom der ansatte med ulik bakgrunn kan samarbeide, utveksle ideer og feire sine unike perspektiver. Disse gruppene organiserer arrangementer, sponser innflytelsesrike foredragsholdere og arrangerer aktiviteter som ikke bare øker kunnskapen, men også fremmer empati og dypere forståelse for de unike erfaringene i organisasjonen.

Kundesamarbeid

Bærekraftstrategien vår omfatter et sterkt fokus på mangfold, likestilling og inkludering. Det som skiller oss fra andre, er den sentrale rollen kundene våre spiller i utformingen av denne planen. Ved å samarbeide tett med våre globale kunder kan vi skape meningsfulle partnerskap og sammen arbeide for bærekraftige tjenester.

På veien mot en mer mangfoldig arbeidsstyrke spiller alle disse initiativene en viktig rolle i utformingen av vår kultur og strategi. De bidrar ikke bare til å skape et miljø der de ansatte føler seg verdsatt, hørt og har mulighet til å bidra, men de beriker også arbeidsplassen vår med ulike perspektiver, noe som til syvende og sist fremmer innovasjon.

Reisen fortsetter, og vi er fast bestemt på å skape en lysere og mer innovativ fremtid ved å omfavne de ulike medarbeidernes autentiske stemmer og anerkjenne at mangfold ikke bare er et mål, men en integrert del av vår kultur og suksess.

For fakturaspørsmål så send en epost til fakturakunde@securitas.no

For spørsmål rundt rekruttering, vekterkurs og mer, så send en epost til henvendelse.rekruttering@securitas.no

For spørsmål tilknyttet teknikk eller tekniske utfordringer, så send en epost til alarm@securitas.no

Om du har en tilbakemelding til Securitas kan du dele den med oss på alarm@securitas.no

For en generell henvendelse så send en epost til info@securitas.no

Beklager, vi støtter ikke denne nettleseren. For å se vår nettside, forsøk en annen browser, som Chrome, Safari, Forefox eller Edge