Skip to main content

Hva bør detaljhandlere gjøre med butikktyveri?

Butikktyveri er en konstant trussel mot detaljhandelen, og det er en utfordring som bare ser ut til å vokse.

Antall butikktyverier i detaljhandelen fortsetter å øke: Slik kan du beskytte deg

Hvis du eier en butikk står du overfor en reell trussel som direkte kan påvirke lønnsomheten i virksomheten din. Her gir vi deg et innblikk i noen av tiltakene du kan iverksette for å redusere risikoen på best mulig måte.

Les mer om sikring av varehandelen

Installer elektronisk vareovervåking ved butikkens inn- og utganger

Med elektronisk varesikring kan du effektivt redusere butikktyveri. Løsningen gjør det mulig å sikre varene dine med sikkerhetsbrikker som utløser en alarm dersom varene tas ut av butikken, uten å ha passert kassen og blitt betalt først.

Dermed kan personalet eller butikkens vektere raskt reagere på hendelsen og pågripe butikktyven.

Synlige alarm-stolper ved butikkens inn- og utganger er dessuten med på å vise mulige butikktyver at butikken er effektivt sikret mot butikktyveri.

Les mer om varesikring

Bruk en sivilt-kledd vekter til å oppdage og pågripe butikktyver

Hvis du er plaget av svinn og butikktyveri, kan våre vektere være en løsning for din butikk. Mens uniformerte vektere har en forebyggende effekt i butikkene, har en sivilkledd vekter større mulighet til å oppdage og stoppe tyverier når de skjer.

Med vektere i kjøpesentre, butikker og handlegater over hele Norge har Securitas lang erfaring med å minimere risikoen for butikktyveri. Derfor er alle våre svinnkontrollsvektere opplært i de spesifikke egenskapene og handlingene som kjennetegner butikktyver. De vet hva de skal se etter og hvor risikoen for tyveri er størst.

Les mer om svinn og kontrolltjenester

Ha en synlig og uniformert vekter i butikken

En vekter i butikken gir større trygghet for de ansatte og mindre spillerom for butikktyver. Med Securitas får du et fast team av vektere som er en naturlig del av butikkens personale. De forebygger ikke bare nasking og svinn, men gir også de ansatte ro til å konsentrere seg om å selge.

En vekter er derfor en mulig løsning dersom du har problemer med nasking eller svinn. Vektere har uten tvil en avskrekkende effekt. De er i tillegg dyktige til å kommunisere og informere om sikkerhetstiltak til enkeltindivider eller grupper som trenger litt ekstra oppmerksomhet. Skulle en butikktyv gjøre et forsøk, vil vekteren bidra til å holde tyven til politiet kommer.

Få installert synlig og moderne videoovervåkning

Videoovervåking er et effektivt verktøy for å sikre butikken din. Det består av flere ulike typer overvåkningskameraer som installeres på utvalgte steder i butikken.

Kameraene er synlige - også for mulige butikktyver. De viser at du tar butikkens sikkerhet på alvor og er en effektiv måte å sikre dokumentasjon av hendelser på. De kan derfor virke avskrekkende på butikktyver.

Skulle det oppstå en situasjon der en butikktyv lykkes med å stjele fra butikken din, kan du bruke opptakene som bevis i en eventuell politietterforskning og til å evaluere hendelsen, slik at du kan iverksette ytterligere tiltak for å forhindre at hendelsen skjer igjen i fremtiden.

Bruk av videoovervåking gir deg i tillegg mange andre nytteverdier. Dagens videoløsninger er innovative og smarte. Med bruk av kunstig intelligens kan du får informasjon om hvor i butikken det er mest kunder, til hvilke tider i åpningstiden det er flest kunder i butikken osv. Dette gir det nyttig informasjon om vareplassering, rett bemanningskapasitet til rett tid osv.

Les mer om videoovervåking

Benytt deg av fjernovervåkningstjenester fra alarmstasjonen

Hvis butikken utsettes for innbrudd eller de ansatte befinner seg i en ubehagelig og truende situasjon kan fjerntjenester være en effektiv måte å sikre rask og riktig respons på.

Alarmstasjonen har direkte tilgang til videoovervåkningen i butikken, så når en alarm utløses kan operatøren følge med live og raskt iverksette de riktige tiltakene, som for eksempel å tilkalle våre vektere, nødetatene, redningstjenesten eller politiet.

Ved å kunne se hva som skjer i sanntid, er det lettere å reagere på faktiske hendelser. Dette kan ha stor betydning for hvor raskt og hvordan en hendelse håndteres.

Lenke til alarmstasjonen

Oppsummering

Den stadige økningen i antall rapporterte butikktyverier i detaljhandelen utgjør en reell trussel mot driften. Ved å iverksette de riktige sikkerhetsløsningene kan du effektivt redusere risikoen for butikktyveri i butikkene dine.

Ta kontakt med en av våre sikkerhetsrådgivere hvis du trenger hjelp eller ønsker et uforpliktende tilbud. Bruk skjemaet på denne siden eller ring oss på 02452 for å høre mer om hvordan du kan sikre virksomheten din.

Beklager, vi støtter ikke denne nettleseren. For å se vår nettside, forsøk en annen browser, som Chrome, Safari, Forefox eller Edge