Skip to main content

Kurs i beredskapsledelse

Du vet aldri når en krise treffer din virksomhet. Spørsmålet er om du og din ledergruppe er forberedt og har trent på å håndtere en krise, når den rammer. De ansatte, kunder og omgivelsene forventer automatisk at ledergruppen håndterer dette på en profesjonell måte.

Vi kjører nå kurs i beredskap og kriseledelse for de som kjenner at de er litt rustne innen dette fagfeltet. Arrangeres av Nordic Crisis Management i samarbeid med Securitas og Wegeland Apenes

Målgruppe for kurset

Kurset passer for deg skal lede, eller inngå i en beredskaps – eller kriseledelse. Kurset legger stor vekt på praktisk trening. Hensikten med kurset er å gi deltakerne faglige forutsetninger for å lede, og delta i håndteringen av alvorlige hendelser og kriser. Våre instruktører har spisskompetanse og praktisk erfaring fra operativ og strategisk kriseledelse.

Kursopplegget

Kurset er bygd opp som en kombinasjon av klasseromsundervisning og en table-top øvelse. Kurset omfatter opplæring i bruk av anerkjente prinsipper for beredskaps – og krisehåndtering, herunder strategisk og operativ kriseledelse, media og kommunikasjonshåndtering og hvordan man skal ta vare på menneskene som blir berørt av krise. I kurset inngå også en table-top øvelse der den gjennomgåtte metodikken skal anvendes i praktisk håndtering av et fiktivt, men relevant scenario

 

Utdrag fra programmet

  • Modeller, prinsipper, metodikk og begreper
  • Strategiske forhold
  • Operativ koordinering
  • Psykososiale tiltak
  • Media og kommunikasjon
  • Planverk og tiltakskort
  • Innredning og bruk av kriserom
  • Bruk av digitalt krisestøtteverktøy
  • Planlegging av øvelser• Praktisk trening med heldags table-top øvelse (dag 2)

Praktisk informasjon

Alle som fullfører kurset, vil få utdelt kursbevis og kursdokumentasjon vil bli oversendt elektronisk. Deltakeravgiften er på kr. 10 000,inkl. kursbevis, kursmateriell og lunsj

For påmelding eller spørsmål kontakt Anniken Wegener Aanby, tlf. 926 21 995 eller awa@nordic-crisis.no

Mer praktisk informasjon oversendes etter påmelding.

For fakturaspørsmål så send en epost til fakturakunde@securitas.no

For spørsmål rundt rekruttering, vekterkurs og mer, så send en epost til henvendelse.rekruttering@securitas.no

For spørsmål tilknyttet teknikk eller tekniske utfordringer, så send en epost til alarm@securitas.no

Om du har en tilbakemelding til Securitas kan du dele den med oss på alarm@securitas.no

For en generell henvendelse så send en epost til info@securitas.no

Beklager, vi støtter ikke denne nettleseren. For å se vår nettside, forsøk en annen browser, som Chrome, Safari, Forefox eller Edge