Skip to main content

Svinnforebyggende kurs

Å innføre svinnforebygging som en naturlig del av forretningsdriften har stor betydning for lønnsomhet.

Kundemøte i møterom

Hva er svinnforebyggende kurs

Her gis medarbeidere kunnskap om hvordan svinn oppstår og hvordan de selv kan bidra til å redusere svinn. Innholdet i kurset tilpasses både de utfordringer din virksomhet har og medarbeidernes erfaringsnivå. Teori, gruppeoppgaver og caser inngår i opplæringen. Normalt har kurset en varighet fra to til fire timer. Kurset passer godt for butikksjefer, assisterende butikksjefer og medarbeidere. Det er klokt å ta med vikarer, da disse ofte jobber i perioder hvor butikken er sårbar for tyverier og annet svinn. Teoridelen av kurset går gjennom hvilke menneskeprofiler som stjeler – og hvordan. Likeså hva tyven ser etter og aktuelle preventive tiltak/mottiltak som reduserer svinn, samt juridiske forhold og balansen mellom service og sikkerhet.

Jeg ønsker mer informasjon, vennligst kontakt meg:

Beklager, vi støtter ikke denne nettleseren. For å se vår nettside, forsøk en annen browser, som Chrome, Safari, Forefox eller Edge