Tips til å sikre din bedrift i ferien

1.Opplæring av vikarer

Sørg for å lære opp ferievikarene i sikkerhetsrutiner som alarm- og låserutiner. Korrekte rutiner i forbindelse med tilkobling/frakobling av alarm bidrar til å unngå unødvendige alarmer.

2. Planlegging

Tenk ut sikkerhetstiltak i forbindelse med ferieavvikling i god tid.

3. Sjekk alarmer og dører

Kontroller at alle alarmer fungerer som de skal, samt at alle dører/låser er driftssikre. Sjekk gjerne også utvendig fasade.

4. Kontroller tilgang

Foreta en gjennomgang av hvem som har tilgang til bygget for å sikre at ingen nøkler/adgangskort er på avveie og for å sikre at riktige personer har tilgang.

5. Teknisk sjekk

Ta en gjennomgang av tekniske rom i lokalene deres for å sikre at alt er i orden når dere skal på ferie. Dette for å unngå overraskelser, som for eksempel vannlekkasje eller røykutvikling/brann, når dere kommer tilbake.

6. Slå av elektronikk

Husk å ta ut stikkontakter til elektronisk utstyr som ikke skal benyttes i ferietiden.