Skip to main content

Spørsmål og svar

Her finner du svar på noen ofte stilte spørsmål.

Vandel


Hvorfor trenger jeg politiattest?

Politiattesten viser eventuelle oppføringer i politiregistrene. For oss som arbeidsgiver dokumenterer attesten at du ikke har begått overtredelser som vil være problematisk med hensyn til ditt arbeidsforhold i Securitas. Securitas innhenter både uttømmende og utvidet politiattest på alle som vurderes for ansettelse. Du kan ikke innhente norsk politiattest uten å ha en formålsbekreftelse fra arbeidsgiver. Bekreftelsen mottar du fra oss hvis rekrutteringsprosessen fører til tilbud om ansettelse.


Hva slags opplysninger kommer frem på en uttømmende og utvidet politiattest?

Alle anmeldte forhold i Norge. Det er derfor viktig at du opplyser om eventuelle merknader på førstegangsintervjuet. En uttømmende politiattest oppgir alle strafferettslige reaksjoner som er registrert som følge av lovbrudd. Her gjelder ingen tidsbegrensninger.
For øvrig informasjon vedrørende politiattest kan du lese mer på politiet.no


Jeg har ikke plettfri vandel. Har jeg likevel mulighet til å få jobb i Securitas?

Vi krever at alle ansatte skal ha tilfredsstillende vandel. I enkelte stillinger stilles det imidlertid krav om plettfri vandel. Dette vil være spesifisert i stillingsutlysningen.
I vurderingen av om kravet til tilfredsstillende vandel er oppfylt, legges det vekt på karakteren av anmerkede forhold, tidspunktet for lovbruddet og dets betydning for oppgavene som omfattes av ansettelsesforholdet eller vedkommendes egnethet som vekter. Securitas legger særlig vekt på anmerkninger om ulovlig bruk og befatning med rusmidler, ordensforstyrrelser, vinningskriminalitet, voldsforbrytelser og lovbrudd som nevnt i straffeloven § 222 til § 226


Jeg er utenlandsk statsborger og behøver dermed vandelsattest fra utlandet. Hva gjør jeg?

Ambassaden til landet du er statsborger bistår med søknad om politiattest. Les mer om dette under ansettelseskrav.

 

Vekterutdanning


Kan NAV dekke utgiftene til vekteropplæring?

Det må tas opp med ditt lokale NAV-kontor. Dersom du får dekket kursavgiften må du sende NAVs bekreftelse på dette til Securitas i god tid før kurset starter.


Jeg har vekterkurs trinn 1 og 2 fra tidligere – må jeg ta hele vekterutdanningen på nytt?

De som har fullført alle trinn i vekteropplæringen 3 før 2018 og gjennomført regodkjenning innen 01.01.2023, er fortsatt godkjent som vekter. Delvis fullført opplæring vil ikke lenger være gyldig. Dersom du for eksempel har fullført trinn 1 og 2 tidligere, men mangler trinn 3, må hele den nye utdanningen gjennomføres for å kunne jobbe som vekter.


Kan jeg ta vekterutdanningen på deltid?

De fleste kurs arrangeres på dagtid mandag til fredag, og vil kreve heltidsinnsats i en periode på ca. 4 uker. Noen kurs går imidlertid intensivt på kveldstid og helger. Se vår oversikt over planlagte kurs.


Kan vektere også jobbe som sikkerhetskontrollør?

Alle sikkerhetskontrollører har vekterutdanning. I tillegg har de en tilleggsutdanning som sikkerhetskontrollør. Sikkerhetskontrollørkurset har en varighet på tre dager og er en del av opplæringen etter ansettelse som sikkerhetskontrollør.

 

Rekrutteringsprosessen


Hvor lang tid vil det ta før jeg får tilbakemelding på søknaden min?

Dette vil variere noe fra stilling til stilling, men du vil vanligvis få en tilbakemelding innen én måned etter at søknadsfristen er utløpt.


Hva vil jeg få om på spørsmål om på intervjuet?

Intervjuet er din mulighet til å presentere deg selv for en potensiell arbeidsgiver. Du får bl.a. spørsmål relatert til bakgrunn, motivasjon og kompetanser. Det er viktig at du har tenkt igjennom hvem du ønsker å bruke som referanser.

 

Lønn


Hvor mye tjener en vekter?

Vektere i Securitas får lønn iht. gjeldene tariffavtale. Pr. 1. april 2022 er grunnlønnen for nyansatte vektere kr 199,72 pr. time. Vektere med fagbrev får et minimumstillegg på kr 9,50. Det gis tillegg for natt og helgearbeid iht. tariff. Det gis også ulike tjenestetillegg. Se Vekterovenskomsten for utfyllende informasjon.

 

Annet


Må man ha førerkort for å jobbe som vekter?

I enkelte tjenester er dette et krav, men det finnes mange stillinger som ikke krever dette. Dersom førerkort er et krav, vil dette være spesifisert i stillingsutlysningen.


Er det mulig å jobbe med flere ulike tjenester samtidig?

Det er fullt mulig å kombinere flere tjenestetyper på samme tid. De fleste vil imidlertid jobbe i en tjeneste av gangen.


Hva er arbeidstiden til vektere?

I vekteryrket jobber man som oftest skift – rene dagtidstillinger representerer unntaket. Når man vurderer vekteryrket, er det derfor viktig at man tenker nøye gjennom hva slags praktiske og sosiale utfordringer skiftarbeid medfører.

 

Jeg ønsker mer informasjon, vennligst kontakt meg:

Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde

Ved å sende inn skjemaet, godtar du at vi behandler dine personopplysninger i henhold til vår personvernerklæring.

Beklager, vi støtter ikke denne nettleseren. For å se vår nettside, forsøk en annen browser, som Chrome, Safari, Forefox eller Edge