Skip to main content

Veiledning: Slik brannsikrer du hotellet ditt

For å minimere risikoen for brann, må du og de ansatte jobbe systematisk med brannvern. Det er viktig at du har tydelige rutiner for hvem som skal gjøre hva om noe skulle skje, slik at både personalet og gjestene kommer seg i sikkerhet. Følg disse fire trinnene for å gjøre hotellet brannsikkert.

1. Kartlegg brannrisikoene på hotellet

Hvordan kan du forhindre unødvendige brannalarmer på hotellet, og hva er de største brannrisikoene der? Hvis du vil være sikker på at du har identifisert alle risikoene, kan du be Securitas om å ta en risikokartlegging. Vi vurderer og dokumenterer reglene og rutinene du har på plass i dag, og kommer med anbefalinger til forbedringer.

 

Unngå falske alarmer

De fleste alarmene som går på hoteller, er falske. En vanlig grunn til dette er f.eks. røykvarslere som er satt opp i områder der de kan utløses ved en feil – for eksempel hvis en hotellgjest bruker for mye hårspray eller andre ting som kan oppfattes som røyk. Det er viktig å vurdere nøye hvor røykvarslerne skal monteres i henhold til situasjonene som kan oppstå i området. Hvis en håndverker kommer inn og utfører arbeid som involverer røyk og støv, kan det utløse falsk alarm. I slike situasjoner er det viktig at håndverkeren vet hva han gjør, men også at du og hotellpersonalet vet at alarmen må slås av hvis brannalarmen utløses på det aktuelle stedet.

 

Proaktiv innsats mot brannstiftere

Dessverre er hoteller også utsatt for brannstiftelse. Med så mange mennesker som er til og fra i lokalene til enhver tid, kan det være vanskelig å holde oversikt over hvor alle sammen er, og hva de gjør. Derfor må du sørge for at for eksempel sengetøyrom og andre steder der bare autorisert personell skal ha adgang, er låst. Du må også se til at det ikke oppbevares pappesker eller annet brennbart materiale under trapper eller i gangene. Sørg for at brukbart materiell lagres i låste rom og søppelrommet.

 

Gjennomgå lagringsområdene

Når materiell er lagret på låste områder, sikrer du at ingen kan starte en brann. Det anbefales at du ikke kombinerer oppbevaring av materiale med lagring av teknisk utstyr som går på strøm, på grunn av risikoen for varmedannelse. Overfylte rom, brennbart materiale og varme er tre «ingredienser» som gjør at det enkelt oppstår brann.

 

 

2. Sørg for at riktig brannslukkingsutstyr er på plass

Når du har identifisert alle potensielle risikoer, må du sørge for at du har det rette utstyret for å slukke brann. Med nye gjester som kommer og går hver dag, er det viktig at du har utstyr som gjør gjestende i stand til å forstå sikkerhetsinformasjon raskt og enkelt, slik at de vet hvordan de skal komme i sikkerhet hvis det begynner å brenne.

 

Slukk små branner med brannslukningsapparater

Brann- og evakueringsalarmer er påbudt ved lov i alle hoteller. Det må også være utplassert brannslukningsapparater. Husk at trykket i brannslukningsapparater svekkes over tid, og effekten av innholdet kan også bli dårligere. Kontroller og utfør vedlikehold på brannslukningsapparatene én gang i året for å sikre at de kan gjøre jobben hvis det oppstår en mindre brann. Husk også at ulike brannslukningsapparater har ulikt innhold i henhold til det tiltenkte bruksområdet, og at du for eksempel bør ha CO2-slukkere i nærheten av områder der det kan oppstå brann i elektrisk utstyr eller anlegg, og egne apparater for slukking av fettbranner på kjøkken med frityrgryter og stekebord.

 

Enkel tilgang til informasjon

Med alle gjester og besøkende som kommer og går på et hotell til enhver tid, er det viktig å sørge for at de har enkel tilgang til informasjon. Inne på hvert hotellrom skal det være en rømningsplan som viser hvordan gjestene kan komme seg ut av hotellet, og hvor brannslukkingsutstyret er plassert. Ved brann kan det være at lamper og annen belysning ikke fungerer, så det er lurt å ha lysende piler på bakken som viser retningen til nærmeste nødutgang.

 

Rask tilgang til nødvendig utstyr og varselklær

Ved brann er det viktig at personalet skiller seg ut fra de andre gjestene, slik at de kan ta kontroll over situasjonen. Hvis det er behov for å evakuere hotellet, kan du handle raskt og myndig hvis du har et evakueringssett klart. Settet kan inneholde gule vester som gjør at du blir sett, hovednøkler som gir deg umiddelbar tilgang til hele området, og en liste over hva du skal gjøre. Hvis det er snakk om et større hotell, anbefaler vi at de ansatte bruker radiokommunikasjon til å koordinere arbeidet med å få gjestene ut i trygghet.

 

 

3. Arbeid proaktivt

Hotellpersonalet er de som vet best hvordan lokalene ser ut. Ved brann er det derfor ekstra viktig å jobbe sammen som et team med gjestene, der du tar ledelsen og sørger for at alle kommer ut i sikkerhet. En forutsetning for at dette skal fungere, er at dere har tydelige rutiner, og at personalet har fått riktig opplæring – både i hvordan brannslukningsapparatene skal brukes, hvordan man bestemmer når et område skal evakueres, og hvordan det skal gjøres.

 

Systematisk sikkerhetsarbeid

Hvordan koordineres brannvernarbeidet? Har dere tydelige rutiner og roller, eller er det din jobb som leder å utarbeide dette? Med opplæring i systematisk sikkerhetsarbeid i vår regi får du et godt grunnlag å bygge videre på.

 

Gi de ansatte de riktige verktøyene for å evakuere

Evakuering av et hotell krever at personalet påtar seg lederroller, og at dere har evakueringsledere med riktig opplæring. Mange av gjestene kjenner trolig ikke hotellet, og da er det opp til deg å hjelpe dem å komme seg ut eller til neste branncelle. Skal organiseringen av evakueringen fungere, må evakueringslederne ha riktig opplæring og være trygge i rollen sin.

 

Lær opp de ansatte i brannslukking

Hvis de ansatte ikke vet hvordan de skal bruke brannslukningsutstyret, mister det mye av sin funksjon. Du må sørge for at de ansatte vet hvordan de skal bruke brannslukningsapparatene som er utplassert på hotellet, og hva de ulike apparatene inneholder. Securitas tilbyr praktiske branntrening med VR (Virtual Reality), der du og de ansatte kan prøve ut og få erfaring med utstyret.

 

 

4. Ha gode brannvernrutiner

Det er viktig å ha gode rutiner for vedlikehold av brannvernet og regelmessige inspeksjoner av det tekniske utstyret, og å sjekke at alle ansatte har den nødvendige kunnskapen.

 

Løpende service

Det er viktig å kontrollere regelmessig at brannvernutstyret er oppdatert. Hvert produkt har en standard som må følges, som oppgir hvor ofte vedlikehold skal utføres. Vi i Securitas kan hjelpe deg med dette.

 

Rutine for nyansatte

Når du ansetter nye medarbeidere, er det viktig at du informerer dem om hvordan dere jobber med brannsikkerhet.

 

Egeninspeksjoner

Du må selv regelmessig kontrollere brannvernet i lokalene. Det innebærer at du må gå på befaring rundt i hotellet og sjekke at alt ser riktig ut, og at ingen har flyttet på utstyr. Underveis kan du også bli oppmerksom på steder der det er behov for bedre rutiner for å unngå brennbare materialer i korridorene. Ikke glem å dokumentere inspeksjonen.

 

Samarbeid med en trygg sikkerhetspartner

Securitas hjelper deg med sikkerheten – fra start til slutt. Vi gjennomfører en innledende risikovurdering og har ekspertisen du trenger. Etter hvert som bedriften utvikler seg, hjelper vi deg med å oppgradere sikkerhetsløsningene i tråd med dine behov. Dermed kan du alltid føle deg trygg og fokusere på virksomheten din. 

Vi kan ta ansvar for hele prosjektet, fra installasjon, service og operatørtjenester – eller bare deler av kjeden. Alt avhenger av hvilke behov du har. Hvis du velger å samarbeide med Securitas om alle aspekter av prosjektet, får du én kontaktperson og én motpart å forholde deg til hele veien, slik at du unngår detaljert planlegging med flere ulike leverandører. 

For fakturaspørsmål så send en epost til fakturakunde@securitas.no

For spørsmål rundt rekruttering, vekterkurs og mer, så send en epost til henvendelse.rekruttering@securitas.no

For spørsmål tilknyttet teknikk eller tekniske utfordringer, så send en epost til alarm@securitas.no

Om du har en tilbakemelding til Securitas kan du dele den med oss på alarm@securitas.no

For en generell henvendelse så send en epost til info@securitas.no

Beklager, vi støtter ikke denne nettleseren. For å se vår nettside, forsøk en annen browser, som Chrome, Safari, Forefox eller Edge