Skip to main content

Veiledning: Slik brannsikrer du treningssenteret

Gjennomgår du regelmessig det tekniske brannvernutstyret for å sjekke at det fungerer som det skal? Finnes det en avgrensningsliste som avklarer hvem som har ansvar for hva – du eller huseier? Det er mange ting å forholde seg til når man skal sikre at brannvernet er godt nok. Hvis du følger disse fire trinnene, kommer du et godt stykke på vei!

1. Identifisere mulige brannfarer

Når man ser for seg et treningsstudio, ser man for seg vekter og mekaniske maskiner i metall. Selve treningsutstyret er som regel ikke brannfarlig i seg selv. Det betyr imidlertid ikke at det ikke er noen risiko for brann, men at du må være mer oppmerksom på de skjulte farene.

 

Tørk støv av utstyr

Tredemøller og andre maskiner som bruker elektrisitet, bør åpnes og rengjøres hyppig. Disse står gjerne på gulvet slik at støv lett kan samle seg opp inne i maskinene – og der kan det bli veldig varmt. Det er viktig at maskinene rengjøres regelmessig for å hindre at det oppstår brann.

 

Gå over lagringen

Rengjøringsutstyr bør lagres i låste kott. Av brannvernhensyn er det svært viktig å hindre at folk får tilgang til brennbart og brannfarlig materiale, som kluter, håndklær og kjemikalier. Som en del av brannvernarbeidet er det viktig å ha tydelige rutiner for avfallshåndtering og hvor avfall skal oppbevares.

 

Slå av maskinene om natten

Uansett om dere har åpent døgnet rundt eller ikke, kan det være enkelte elektriske apparater som ikke trenger å være påslått til enhver tid. Må TV-ene og musikkanlegget være påslått om natten? Ved hjelp av smarte tidsbrytere kan du styre når maskinene er påslått, og dermed redusere risikoen for gnister når det ikke er noen i lokalene.

 

2. Slik utstyrer du lokalene med riktig utstyr.

Gjør det enkelt for både ansatte og besøkende å trå til dersom det begynner å brenne, ved å sørge for at det riktige utstyret er tilgjengelig i lokalene. Hvis brannen viser seg å være for stor til at dere kan håndtere den, og dere trenger assistanse fra brannvesenet, er det viktig at de besøkende enkelt kan finne informasjon ved hjelp av skilt og merking om hvordan og hvor de skal forlate lokalene.

 

Røykvarslere

Røykvarslere og brannalarmer gjør det mulig å gripe inn på et tidlig tidspunkt dersom det begynner å brenne. Brannalarmer kan seriekobles for å informere alle i lokalene raskt. Hvis du har større lokaler eller flere etasjer, kan du se på brannpanelet hvor alarmen ble utløst, så du raskt kan ta deg dit og prøve å slukke brannen.

 

Brannslukningsapparater med forskjellig innhold

Håndholdte brannslukningsapparater er et viktig redskap for å slukke og forhindre spredning av brann. I områder med mange tredemøller og andre maskiner som går på strøm, anbefaler vi å bruke CO2-slukkere, mens det ved områder med manualer og annet manuelt utstyr er mer hensiktsmessig med slokking med vann, skum eller lignende, siden det gjør det enklere å rydde opp etter eventuell bruk.

 

Tydelig informasjon for besøkende

Du må sørge for å ha tydelige planer over rømningsveier oppe, slik at besøkende vet hvor de skal gå hvis brannalarmen utløses. Plasseringen av nærmeste brannslukningsapparat må også være tydelig merket både på rømningsplanen og skilting på veggene. 

 

3. Ligg ett skritt foran

Det er viktig at du og dine ansatte har tilgang til alt som skal til for å forhindre brann. Brannvernarbeidet er en kontinuerlig prosess som aldri tar slutt. Du må løpende sørge for å ha oppdatert kunnskap, og utstyret må gjennomgås ofte for å sikre at det kan brukes.

 

Utarbeid en tydelig avgrensningsliste

Mange treningssentre og treningsstudioer leier lokaler, men i mange tilfeller mangler det en tydelig avgrensningsliste mellom leietaker og huseier. Er det helt avklart mellom deg og huseier hvem som er ansvarlig for hvilke deler av brannvernet? Hvem har ansvar for brannalarmen? Hvem skal sikre at det tekniske brannvernet får løpende vedlikehold og repareres ved behov? Hvis dette ikke er avklart, kan det fort oppstå en situasjon der hver part anklager hverandre hvis ulykken skulle skje.

 

Gi de ansatte opplæring i bruk av brannslukningsapparatene

Ulike brannslukningsapparater fungerer på forskjellige måter etter hva slags brann man står overfor. Sørg for at personalet er kjent med innholdet i brannslukningsapparatene i lokalene, hvor de befinner seg, og hvordan man bruker dem.

 

4. Rutiner

Det er viktig å ha en tydelig organisert evakueringsplan. Hvem skal gjøre hva om det begynner å brenne? Hvem skal kontrollere brannpanelet for å se hvilken detektor som er utløst, og hvem er ansvarlig for å sørge for at alle kommer seg ut? Hvis dette er godt organisert, vet alle hva de skal gjøre. Dette skal være inkludert i det systematiske sikkerhetsarbeidet.

 

Gjør en befaring av lokalene

Du må undersøke brannvernet i lokalene med jevne mellomrom. Du må sjekke at alt ser riktig ut, og at ingen har flyttet på utstyr. Dette er særlig viktig i treningsstudioer, der brukerne ofte flytter rundt på maskiner og treningsutstyr – som kan blokkere nødutganger.

 

Samarbeid med en trygg sikkerhetspartner 

Securitas hjelper deg med sikkerheten – fra start til slutt. Vi gjennomfører en innledende risikovurdering og har ekspertisen du trenger. Etter hvert som bedriften utvikler seg, hjelper vi deg med å oppgradere sikkerhetsløsningene i tråd med dine behov. Dermed kan du alltid føle deg trygg og fokusere på virksomheten din. 

Vi kan ta ansvar for hele prosjektet, fra installasjon, service og operatørtjenester – eller bare deler av kjeden. Alt avhenger av hvilke behov du har. Hvis du velger å samarbeide med Securitas om alle aspekter av prosjektet, får du én kontaktperson og én motpart å forholde deg til hele veien, slik at du unngår detaljert planlegging med flere ulike leverandører. 

For fakturaspørsmål så send en epost til fakturakunde@securitas.no

For spørsmål rundt rekruttering, vekterkurs og mer, så send en epost til henvendelse.rekruttering@securitas.no

For spørsmål tilknyttet teknikk eller tekniske utfordringer, så send en epost til alarm@securitas.no

Om du har en tilbakemelding til Securitas kan du dele den med oss på alarm@securitas.no

For en generell henvendelse så send en epost til info@securitas.no

Beklager, vi støtter ikke denne nettleseren. For å se vår nettside, forsøk en annen browser, som Chrome, Safari, Forefox eller Edge