Skip to main content

Veiledning: Slik brannsikrer du skolen og skoleområdet

Etter skoletid er skoler og skolegårder populære samlingssteder. Brann er en potensiell sikkerhetsrisiko når mange samles uten tilsyn. I verste fall kan dette forårsake skader på både elevene og skolens eiendom. Du kan beskytte skolens eiendom og minimere sikkerhetsrisikoen ved å følge disse trinnene.

1. Kartlegg brannrisikoene på skolens område

Skolegården er et populært samlingssted når skoledagen er over – for å ha et sted å være og møte andre, men noen ganger også med sikte på hærverk eller annen destruktiv atferd. Derfor er det viktig å identifisere de potensielle brannrisikoene forbundet med aktiviteter på skolens område også etter skoletid.

 

Sørg for at bord og benker ikke kan flyttes på

Det er ikke uvanlig at elever og andre tar seg opp på taket av skolebygningene – noe som ikke bare medfører risiko for fallskader, men også brannrisiko på grunn av f.eks. røyking og sneiper som ikke er stumpet godt nok. Ved å låse fast benker og bord i skolegården, blir det vanskeligere å ta seg opp på taket.

 

Unngå søppelkasser i nærheten av skolebygningen

Det er ikke uvanlig at det begynner å brenne i søppelbøtter eller søppelkasser, enten det er ved uhell eller forsett, og det gjelder også på skolene. Sørg for at alt av søppelkasser er plassert minst fem meter unna bygningsfasaden – hvis det skulle begynne å brenne, unngår du dermed at brannen sprer seg til bygningene. 

 

Bruk ulike oppbevaringsrom for ulike typer materiell

Skolene har masse materiell av ulike typer – papir og blyanter, kopimaskiner og batterier. Sørg for å holde materiell atskilt i ulike rom og at lagringsområdet er egnet for formålet.

 

2. Utstyr skolen med riktig brannslukkingsutstyr

I tillegg til brann- og evakueringsalarmen på skolen finnes det også flere andre ting du kan gjøre for å proaktivt forebygge brann.

 

Lys opp området

Med smart lyssetting av skolegården og fasadene gjør du det vanskeligere for folk som vil klatre opp på taket eller gjøre hærverk.

 

Områdeinspeksjon

Securitas tilbyr tjenester for områdeinspeksjon, der en vekter gjennomfører inspeksjonsrunder i og utenfor skolen. Inspeksjonen finner sted på forskjellige tidspunkter hver dag, og i tillegg til å kontrollere at alle dører er låst og sjekke at alt er som det skal, vil vekteren ha en avskrekkende effekt på de som planlegger å gjøre hærverk.

 

Ha riktig brannvernutstyr i skolens lokaler

Det er viktig å sørge for at både skolebygningene og skolegården er sikret mot brann. Sørg for at brannslukningsapparatene blir vedlikeholdt og kontrollert minst én gang i året, og at der er mange nok utplassert. Har du en oppdatert rømningsplan? Eller har skolen nylig blitt ombygd eller renovert, uten at planene er blitt oppdaterte? Hvis det oppstår en større brann, må ansatte og elever kunne stole på at rømningsplanene viser veien til nærmeste nødutgang. 

 

3. Slukk brannen før den tar over

I tettbygde strøk tar det i snitt rundt 10 minutter før brannvesenet ankommer stedet etter at de mottar en alarm. På andre steder i landet vil det ta lenger tid. Ved brann er også 10 minutter lang tid, og da er det en rekke ting personalet kan gjøre for å redusere skaden før nøretatene kommer.

 

Sjekk brannalarmpanelet

Det første man tenker på når brannalarmen går, er å forlate bygningen. Men det er også viktig at noen sjekker brannpanelet for å se hvilke detektorer som er utløst, og hvor de befinner seg. Ved mindre branner eller branntilløp kan man forsøke å slukke brannen selv, uten å vente på brannvesenet.

 

Lukk dører

Hvis brannen allerede har spredd seg i rommet, og det ikke virker forsvarlig å gå inn for å prøve å slukke den, er det viktig at alle forlater området og venter på nødetatene. Hvis det er mulig, bør døren til det overtente rommet lukkes for å begrense oksygentilførselen. Én lukket dør kan være det som avgjør om bare ett rom blir skadet, eller hele skolen.

 

Øv på å bruke utstyret

Brannslukningsapparatene har ingen effekt hvis de ansatte ikke vet hvordan de skal brukes, eller forskjellen på ulike typer slukkeapparater og innholdet i dem. Typen brann hvert av slukkeapparatene er myntet på, skal være tydelig merket på apparatet. Sørg for at de ansatte vet hvordan brannslokkingsutstyret brukes, så de er forberedt den dagen det begynner å brenne.

 

4. Hold kontrollen med tydelige rutiner

Ved brann er det helt avgjørende å ha tydelige rutiner for roller og ansvar – både for ansatte og elever. Når mange mennesker skal komme seg ut samtidig, er det viktig med tydelige ledere som er villige til å ta ekstra ansvar og lede andre ut i sikkerhet. Rutiner må gjennomgås og øves på regelmessig.

 

Øv på evakuering

Brannøvelser bør gjennomføres minst én gang i året for at alle på skolen skal vite hva de gjør når alarmen går, slik at det blir lettere å holde hodet kaldt og tømme skolebygningene på en organisert og rolig måte.

 

Systematisk sikkerhetsarbeid

Hvordan koordineres brannverninnsatsen i dag? Har dere tydelige roller og ansvar på plass, eller er det din jobb som leder å utarbeide dette? Hos Securitas tilbyr vi opplæring i systematisk sikkerhetsarbeid, som gir deg et godt grunnlag å jobbe videre med.

 

Egeninspeksjoner

Når rutinene og det tekniske brannvernet er på plass, må du også gjennomføre inspeksjoner regelmessig for å sikre at alle regler overholdes. Husk å dokumentere inspeksjonene, hva du har sett på og om det kreves videre tiltak. Det kan være lurt å lage en trinnvis sjekkliste for egeninspeksjoner. Vi i Securitas kan hjelpe deg å lage en risikooversikt for skolens områder og brannvernet der, og utarbeide en sjekkliste for egeninspeksjonene.

 

Samarbeid med en trygg sikkerhetspartner 

Securitas hjelper deg med sikkerheten – fra start til slutt. Vi gjennomfører en innledende risikovurdering og har både ekspertisen og sikkerhetsutstyret du trenger. Etter hvert som bedriften utvikler seg, hjelper vi deg med å oppgradere sikkerhetsløsningene i tråd med dine behov. Dermed kan du alltid føle deg trygg og fokusere på virksomheten din. 

Vi kan ta ansvar for hele prosjektet, fra installasjon, service og operatørtjenester – eller bare deler av kjeden. Alt avhenger av hvilke behov du har. Hvis du velger å samarbeide med Securitas om alle aspekter av prosjektet, får du én kontaktperson og én motpart å forholde deg til hele veien, slik at du unngår detaljert planlegging med flere ulike leverandører. 

For fakturaspørsmål så send en epost til fakturakunde@securitas.no

For spørsmål rundt rekruttering, vekterkurs og mer, så send en epost til henvendelse.rekruttering@securitas.no

For spørsmål tilknyttet teknikk eller tekniske utfordringer, så send en epost til alarm@securitas.no

Om du har en tilbakemelding til Securitas kan du dele den med oss på alarm@securitas.no

For en generell henvendelse så send en epost til info@securitas.no

Beklager, vi støtter ikke denne nettleseren. For å se vår nettside, forsøk en annen browser, som Chrome, Safari, Forefox eller Edge