Skip to main content

Reduser sikkerhetsrisikoene for skolens ansatte

Å arbeide i skolen kan innebære situasjoner med potensiell høy risiko. Når mange mennesker beveger seg på skolens område, kan det være vanskelig å få god oversikt over mulige risikoer. Kjennskap til de vanligste faremomentene på arbeidsplassen kan reduserer risikoen, og gi personalet kunnskap om hvordan de skal håndtere uventede situasjoner.

Lek forsiktig

Studier viser at de vanligste arbeidsulykkene på skoler og barnehager oppstår når ansatte leker med barna. Elevene må være i fysisk aktivitet for å få mest mulig ut av undervisningen – og det er gjerne når man er midt i leken, at ulykker skjer. Det kan for eksempel hende at man krasjer borti noen mens man spiller fotball i skolegården, eller at en førsteklassing hopper i fanget på læreren og smeller tennene mot lærerens hode.

Det er viktig å skape gode relasjoner til elevene, også utenfor klasserommet. Lek og moro er viktig, men vær forsiktig. Hvis det skulle skje en ulykke, bør man ha et førstehjelpsskrin for hånden for å ta seg av mindre skader.

 

Sørg for åpen dialog

Det er dessverre også en realitet at trusler og vold forekommer på skolen – det kan være mellom elever, eller at elever konfronterer lærere. Man kan også oppleve at foreldre involverer seg mer i undervisningen og karakterene elevene får. Dette kan påvirke trivselen blant de ansatte, og føre til stress og sykefravær på sikt. Det er viktig å ha en åpen dialog på skolen der lærerne føler seg fortrolige med å si fra om noe plager dem, og at du kan tilby støtte eller annen hjelp.

 

Kreativ og trygg læring

Både i kjemitimene, håndarbeidstimene og på sløyden finnes det maskiner og utstyr som kan skade elever og lærere hvis de ikke håndteres på riktig måte. Det er viktig at elevene har tydelige regler for hva de kan og ikke kan gjøre i timene, og at de respekterer utstyret i klasserommet. Hvis dere jobber med kjemikalier, er det viktig at disse oppbevares på et sted som ikke medfører risiko for skade på personer, lokaler eller utstyr.

Mange elever liker godt praktiske fag der de kan få utløp for kreativiteten. Bare følg nøye med når elevene bruker verktøy som sager, bor og symaskiner. Husk også å alltid fjerne materialer som ikke er i bruk. Gammel sagmugg og høvelspon virker kanskje harmløst, men er forbundet med betydelig brannfare. Det er derfor viktig å prioritere rydding og renhold når man skal sikre et trygt arbeidsmiljø.

 

Bistå brannvesenet ved brann

Skolene er som regel veldig gode på brannøvelser. Hvis brannalarmen går, er det viktig å få elevene i trygghet, men ikke alle bør forlate bygningen umiddelbart. Noen i personalet bør kunne ta seg frem til brannpanelet for å se hvilken brannalarm som er utløst og vurdere hvor omfattende brannen er. Hvis det er snakk om en liten brann eller branntilløp, er det ikke nødvendig å vente til brannvesenet kommer – personalet kan slukke den selv med et brannslukningsapparat. Hvis det derimot er snakk om en større brann, kan man hjelpe brannvesenet ved å stenge oksygentilførselen, for eksempel ved å lukke døren hvis brannen har oppstått i et rom. I byområder tar det i gjennomsnitt 10 minutter fra brannvesenet mottar alarmen og til de ankommer brannstedet, og utenfor bykjernen er utrykningstiden ofte lenger. I løpet av disse minuttene kan brannen ha spredt seg fra ett rom til hele bygningen. Derfor er det viktig å prøve å begrense brannen så mye som mulig.

 

Lær hvordan utstyret skal brukes

Lovverk og forsikringsselskaper stiller krav til riktig brannvernutstyr og at man har en rømningsplan. Beskyttelses- og brannslukkingsutstyr er bortkastet dersom personalet ikke vet hvordan de skal bruke det. Gi de ansatte opplæring i hvordan utstyret skal brukes, i hva de skal gjøre hvis en situasjon oppstår. Du er også ansvarlig for å kontrollere skolens områder regelmessig for avvik som kan bidra til brann.

 

Vær tydelig på hva man skal gjøre hvis ulykken inntreffer

Noen ganger hender det utenkelige, selv om du har gjort alt for å minimere risikoene. Derfor er det viktig at alle vet hva de skal gjøre hvis det skulle oppstå en nødssituasjon. Sørg for at alle ansatte, også nyansatte, har fått opplæring i hvilke rutiner som gjelder, og hvordan brannvernutstyret brukes.

For å hindre at lignende ulykker gjentar seg, er det også viktig at du som ansvarlig person dokumenterer hva som skjedde, og at dere lærer av hendelsen. Alle alvorlige ulykker som rammer ansatte, skal rapporteres til Arbeidstilsynet.

Husk også at bedriftskulturen kan være avgjørende for om de ansatte rapporterer inn mindre ulykker og risikofaktorer de har observert. En god arbeidskultur som fremmer sikkerhet, vil også skape et bedre arbeidsmiljø.

 

Ta den riktige avgjørelsen med hjelp fra Securitas

Når du og de ansatte føler dere trygge på jobben, øker både trivselen og læringen hos lærere og elever. Du kan konsultere eksperter på området for å sikre at alle potensielle risikofaktorer i lokalene dine er identifisert, og at de riktige sikkerhetsløsningene er installert. 

Med Securitas som partner trenger du ikke bekymre deg over sikkerheten på arbeidsplassen. Vi har omfattende erfaring og et bredt utvalg sikkerhetssystemer, og kan tilby alt fra en ende-til-ende-sikkerhetsløsning til hele skolen, til hjelp med et bestemt område.

Trenger du hjelp med risikovurdering og sikkerhetsløsninger? Ta kontakt med oss, så ringer vi deg tilbake og hjelper deg med å forbedre sikkerheten på skolen din. Den første risikovurderingen betaler du ikke for.

For fakturaspørsmål så send en epost til fakturakunde@securitas.no

For spørsmål rundt rekruttering, vekterkurs og mer, så send en epost til henvendelse.rekruttering@securitas.no

For spørsmål tilknyttet teknikk eller tekniske utfordringer, så send en epost til alarm@securitas.no

Om du har en tilbakemelding til Securitas kan du dele den med oss på alarm@securitas.no

For en generell henvendelse så send en epost til info@securitas.no

Beklager, vi støtter ikke denne nettleseren. For å se vår nettside, forsøk en annen browser, som Chrome, Safari, Forefox eller Edge