Skip to main content

Reduser sikkerhetsrisikoen for helsepersonell

Helsepersonell står overfor flere risikoer man bør være oppmerksom på. Det kan være alt fra brannfare til risiko for konfrontasjon med pasienter. Vi kan hjelpe deg å identifisere vanlige risikoer i helse- og omsorgsinstitusjoner, hvordan du kan redusere dem og hva du bør gjøre hvis det oppstår ulykker eller uønskede hendelser.

Gi støtte og ivareta de ansatte

I helsevesenet kan man ofte høre historier og se skader som kan oppleves belastende for de ansatte. Sørg for at dere har en åpen arbeidskultur der dere kan snakke om hvordan dere har det, og hvor det er enkelt å be om hjelp eller støtte.

Det kan være lurt å gi ansatte som ofte jobber alene med pasienter en alarmknapp. Da er hjelpen bare et knappetrykk unna hvis en situasjon skulle utarte eller oppleves utrygg.

Vektere kan bidra til å ivareta sikkerheten ved helseinstitusjonen, enten ved permanent tilstedeværelse eller med regelmessige inspeksjoner.

 

Sørg for at du har riktig kunnskap for å forhindre skader

De ansatte har mye kunnskap om og opplæring i behandling av skader, men det er også viktig at de vet hvordan de kan slukke mindre branner og lede pasientene ut i sikkerhet dersom lokalene må evakueres. Sørg for at alle ansatte har fått riktig opplæring i hva de skal gjøre i tilfelle brann. Sørg også for at de ansatte vet hvordan de bruker brannslukningsutstyret som er utplassert. Brannslukningsapparater er effektive, men de har ingen effekt dersom de brukes feil.

 

Vær oppmerksom på brannrisikoer som følge av uoppmerksomhet

Pauser er viktige for å kunne tenke klart og holde fokus. Hvis det skulle oppstå en akutt situasjon der man må forlate pauserommet raskt, kan det være fare for at kaffetraktere eller annet kjøkkenutstyr står påslått uten tilsyn. Å installere tidsbrytere på alt elektronisk utstyr er en enkel måte du kan beskytte deg mot dette på.

 

Unngå tyveri fra besøkende – og ansatte

Legemidler er en naturlig del av pasientbehandlingen. Hvis materiell og medisiner forsvinner, påvirker det både den daglige driften og pasientenes velferd. Dessverre er det ikke uvanlig at folk oppsøker helseinstitusjoner for å stjele legemidler, og det hender også at ansatte tar med seg materiell hjem uten lov. Derfor må du sørge for å holde dører låst og være oppmerksom på avvikende atferd fra både besøkende og personalet. Hvis en ansatt blir oppmerksom på tyveri, er det viktig å anmelde det til politiet. En god arbeidskultur med fokus på sikkerhet kan være utslagsgivende for om ansatte melder fra om avvik, eller ikke.

 

Ekstra sikkerhet om morgenen og kvelden

Helse- og omsorgsinstitusjoner som oppbevarer legemidler er utsatt for tyveri, og det kan det oppleves utrygt å åpne eller stenge for dagen, eller når det er lavere bemanning. Ha med en vekter ved åpning og stenging som sørger for at personalet ikke blir overrasket av ubudne gjester, og som kan gå gjennom lokalene for å sjekke at er som det skal.

Ta den riktige avgjørelsen med hjelp fra Securitas

Når du og de ansatte føler dere trygge på jobben, kan dere gi bedre omsorg. For å sikre at alle potensielle risikofaktorer er identifisert, og at de riktige sikkerhetsløsningene er installert, kan du konsultere eksperter på området. 

Med Securitas som partner trenger du ikke bekymre deg over sikkerheten på arbeidsplassen. Vi har omfattende erfaring og et bredt utvalg sikkerhetssystemer, og kan tilby alt fra en ende-til-ende-sikkerhetsløsning til hele helseinstitusjonen, til hjelp med et bestemt område.

Trenger du hjelp med risikovurdering og sikkerhetsløsninger? Ta kontakt med oss, så ringer vi deg tilbake og hjelper deg forbedre sikkerheten på helseinstitusjonen. Den første risikovurderingen betaler du ikke for.

For fakturaspørsmål så send en epost til fakturakunde@securitas.no

For spørsmål rundt rekruttering, vekterkurs og mer, så send en epost til henvendelse.rekruttering@securitas.no

For spørsmål tilknyttet teknikk eller tekniske utfordringer, så send en epost til alarm@securitas.no

Om du har en tilbakemelding til Securitas kan du dele den med oss på alarm@securitas.no

For en generell henvendelse så send en epost til info@securitas.no

Beklager, vi støtter ikke denne nettleseren. For å se vår nettside, forsøk en annen browser, som Chrome, Safari, Forefox eller Edge