Skip to main content

Oppgrader sikkerheten til klinikken med disse ni tipsene

Det er svært viktig å føle seg trygg på en klinikk eller en helse- og omsorgsinstitusjon. Med mange ukjente som kommer innom, er tydelige og etablerte rutiner av stor betydning. Ved å oppgradere sikkerhetsteknologien og lære opp de ansatte i brannvern trygger du både ansatte og pasienter. Her er ni tips til hvordan du oppgraderer sikkerheten.

Sikkerhet og helse går hånd i hånd. Hver dag oppsøker personer ulike institusjoner for å få medisinsk behandling. Derfor er det avgjørende å skape et miljø som føles trygt både for menneskene som jobber der og for pasientene. Med mange ukjente mennesker som kommer innom, er det viktig at de ansatte har tydelige rutiner for hva de skal gjøre dersom det skulle oppstå brann. Det skal være tydelig merket for besøkende og pasienter hva de skal gjøre i en slik situasjon. Sikkerheten ved helseinstitusjoner handler også å sørge for at de ansatte føler seg trygge i situasjoner der de er alene med mennesker i en sårbar livssituasjon.

 

Lag sikkerhetssoner med smart adgangskontroll

Det er viktig at de som jobber innen helse kan jobbe uforstyrret og at bare klarerte personer har tilgang til visse områder. Sørg for at det kun er ansatte som har tilgang til undersøkelsesrom og andre sensitive områder med smartlåser og kortlesere, slik at ingen uautoriserte personer kan komme inn. Hvis et adgangskort blir borte, kan du enkelt blokkere kortet i stedet for å bytte alle låsene, slik et standard nøkkelsystem krever. En annen fordel med smarte adgangskontrollsystemer er at du alltid kan se en logg over hvem som har åpnet hvilke dører. Du får også en fullstendig oversikt over bygningen og kan se hvem som kommer inn, noe som også reduserer risikoen for interne tyverier.

 

Personlig beskyttelse

Helsearbeidere kan av og til havne i sårbare situasjoner og ved å bruke en bærbar sikkerhetsalarm kan ansatte som jobber alene føle seg trygge hvis en situasjon skulle eskalere når en er alene.

 

Alarmknapp i resepsjonen

Det finnes også alarmknapper som kan installeres på et fast sted, noe som kan være nyttig for eksempel i resepsjonen. Av og til kan det hende at du håndtere utfordrende situasjoner i møte med pasienter og besøkende. I slike tilfeller kan en permanent alarmknapp være svært nyttig som en del av sikkerhetssystemet ditt.


Sikre legemidler med en innbruddsalarm.

Den vanligste typen tyveri og den viktigste årsaken til innbrudd i helseinstitusjoner skyldes at uautoriserte personer ønsker tilgang til medisiner og andre legemidler. Med en innbruddsalarm kan ansatte raskt bli oppmerksomme på et pågående innbrudd og få riktig personell til stedet for å håndtere situasjonen.

 

Vekterpatruljer

Med mange ukjente mennesker innom kan det være nyttig med ekstra vakthold – slik at du kan konsentrere deg om å gi pasientene best mulig behandling. Som et tillegg til andre sikkerhetsløsninger anbefaler vi regelmessige inspeksjoner der en vekter kontrollerer lokalene og området. En vekter komme innom en eller flere ganger per dag til forskjellige tider. Dette gjør det vanskeligere for dem som planlegger innbrudd.

 

Rutiner og opplæring i brannsikkerhet 

Hvis det oppstår en brann, har du ansvar for å få både de ansatte og alle pasientene ut og i sikkerhet. For vanlige bedrifter er det ofte enklere å lære opp de ansatte i brannsikkerhet, men for helseinstitusjoner er det annerledes. Her gjelder andre krav siden det alltid er nye personer i lokalene. Derfor blir rutiner og opplæring i brannsikkerhet, bruk av brannslukningsapparat og evalueringsledere spesielt viktig slik at helsepersonellet alltid kjenner til evakueringsplanene og hva de skal gjøre hvis det oppstår en brann.

 

Kontroller brannslukningsapparatene

Forskjellige branner krever ulike brannslukningsapparater. Derfor må hvert enkelt brannslukningsapparat merkes med hva det inneholder, og hvilken type brann det skal brukes for.
Det hjelper både ansatte og pasienter å enkelt finne riktig apparat. Visste du at det skal finnes et brannslukningsapparat innenfor 25 meters omkrets, og at apparatene skal kontrolleres årlig? Når du samarbeider med Securitas, kommer vi og kontrollerer utstyret ditt og sørger for at det er oppdatert og klart til bruk.

 

Har du endret lokalene?

Måten helsetjenester tilbys i dag har endret seg mye bare på de siste årene. Sammenlignet med slik det var for ti, fem eller to år siden, kan man se en klar forskjell. Det innebærer ofte at rom er endret og teknologi er byttet ut, at lokalene brukes annerledes nå enn tidligere. Når planløsningen endres, er det svært viktig å sørge for at alle rømningspiler på gulvet er oppdatert, og at rømningsskiltene ikke leder til en blindvei eller en lukket dør. Det samme gjelder for evakueringsplanen, som må være synlig ved alle inn- og utganger og tydelig merket med skilt på veggen. 

 

Automatisk lukking av branndører

Det er greit å ha branndørene åpne. Det som er viktig de ikke er blokkert eller forblir åpne når en brann oppstår. Tilkoblede magnetiske låser lukker dørene automatisk når brannalarmen går. Det er også svært viktig å kontrollere og sørge for at dette fungerer som det skal. Dette kan Securitas hjelpe deg med. Vi kan gjennomføre jevnlige tester for å kontrollere at brannalarmene og alle tilhørende funksjoner fungerer som de skal.


Vil du vite hvilken sikkerhetsløsning som passer best for deg?

Securitas hjelper deg med en innledende risikovurdering, og finner den riktige sikkerhetsløsningen for virksomheten din. Vi har omfattende erfaring med tilpassede sikkerhetsløsninger og hjelper deg med alt fra å velge produkter og installasjon til opplæring av ansatte i brannslukningsteknologi, brannsikkerhet og hvordan opptre i truende situasjoner. Med Securitas som partner får du og dine ansatte en enkel og trygg hverdag, slik at dere kan konsentrere dere om å ta vare på pasientene. Når du har bestemt deg, tar vi oss av resten.

 

 

For fakturaspørsmål så send en epost til fakturakunde@securitas.no

For spørsmål rundt rekruttering, vekterkurs og mer, så send en epost til henvendelse.rekruttering@securitas.no

For spørsmål tilknyttet teknikk eller tekniske utfordringer, så send en epost til alarm@securitas.no

Om du har en tilbakemelding til Securitas kan du dele den med oss på alarm@securitas.no

For en generell henvendelse så send en epost til info@securitas.no

Beklager, vi støtter ikke denne nettleseren. For å se vår nettside, forsøk en annen browser, som Chrome, Safari, Forefox eller Edge