Skip to main content

Hvordan brannsikrer du verkstedet på best mulig måte?

Brann i verksteder er ikke uvanlig. Her finnes det brannfarlige materialer, og ofte brukes maskiner som arbeider ved høye temperaturer. Konsekvensene av brann kan være store, og i verste fall stopper virksomheten helt. Følg denne veiledningen for å redusere faren for brann på verkstedet.

1. Kartlegg brannrisikoen på verkstedet

Den beste måten å unngå en brann på er å være så forberedt som mulig. Dette inkluderer blant annet å kartlegge risikofaktorer for brann i verkstedet. Det kan handle om å sikre at brannfarlige væsker håndteres og kastes på riktig måte, så vel som andre materialer som kan forårsake brann. For å sikre at alle risikofaktorene blir identifisert, kan du ta kontakt med Securitas. Vi hjelper deg med en risikokartlegging der vi inspiserer og dokumenterer hvilke rutiner og regler som finnes i dag, og hvilke tiltak som må tilføyes for å redusere risikoen for brann i fremtiden.

 
Ting å huske på for å redusere brannrisikoen i et verksted

 
Oppbevaring av væsker og kjemikalier

Hvis du jobber med brannfarlige væsker og kjemikalier er det svært viktig at disse oppbevares i brannklassifiserte skap eller rom. Det er også viktig at flasker og beholdere settes tilbake på plass når de ikke brukes. De skal ikke oppbevares andre steder hvis de ikke er i bruk. Det samme gjelder hvis du jobber på et bilverksted og selger forskjellige væsker og oljer til kundene dine. Dette skal oppbevares i et brannklassifisert skap og ikke plasseres på vanlige hyller i resepsjonen.

 

Begrens mengden brennbart materiale innendørs

Når du mottar leveranser med reservedeler og materiell, kommer dette ofte i pappesker. Det er viktig at disse eskene og annet brennbart materiale tas hånd om og ikke legges igjen i verkstedet. Slikt materiale kan både være starten på en brann og gjøre en mulig evakuering vanskeligere. Det er viktig å huske på at hvis du lagrer gamle esker og annet avfall utenfor verkstedet, må dette plasseres minst fem meter fra veggen. Dessverre skjer det brannstiftelser, og det er ikke uvanlig at brannen starter ved at avfall og containere blir påtent. 

 

Hold ventilasjonsanlegget rent

Ventilasjonsanlegget trekker ut dårlig og skitten luft og skifter den ut med ren, så du bør gjengjelde denne tjenesten ved å rengjøre viftene dine jevnlig. Brannfarlig skitt og støv samler seg fort opp i viftene, og det er ikke uvanlig at det oppstår små gnister når metallbladene roterer.

 

2. Utstyr verkstedet med riktig brannslukningsutstyr

Når du har identifisert risikofaktorene for brann og forstått hva du trenger, er det tid for å utstyre lageret med riktige produkter og løsninger. Det er lovpålagt å ha brannslukningsutstyr, førstehjelpsutstyr og evakueringsplaner i alle lokaler. Slukningsutstyret, slik som brannslukningsapparater, må plasseres slik at de alltid er innenfor en rekkevidde på 25 meter, og plasseringen av dem må være tydelig merket.


Brannslukningsapparat for riktig type brann

Det skal alltid befinne seg et brannslukningsapparat innen en rekkevidde på 25 meter i verkstedet, og apparatet skal være tydelig merket med hva det inneholder. Det skal også være angitt hvilken type brannslukning det skal brukes til. I verksteder foretrekkes vanligvis brannslukningsapparater med karbondioksid, og hvis det ikke fungerer, kan du bruke pulver. Annen informasjon som skal finnes på brannslukningsapparatene, er når de sist ble inspisert. Du kan ikke bare gå til innkjøp av et brannslukningsapparat og så forvente at det skal fungere for alltid. Brannslukningsapparater må inspiseres årlig for å sjekke at de har riktig trykk, og at innholdet fortsatt kan brukes.

Førstehjelpstavle, førstehjelpssett og annet medisinsk utstyr

Det er ikke uvanlig at det oppstår mindre brannskader og kutt i et verksted. Derfor er det viktig at du har medisinsk utstyr slik at du kan behandle slike skader. Du bør ha en stor førstehjelpstavle som fylles på ved behov. Du må også sørge for at du har førstehjelpssett og utstyr for å behandle mindre brannskader.


Tilkoblet brannalarm 

Ved hjelp av en tilkoblet brannalarm kan alarmsentralen vår raskt varsles når en brannalarm utløses. Hvis brannalarmen også er tilkoblet videoovervåking, kan vi observere stedet og raskt finne ut hvilke tiltak som bør iverksettes, og om brannvesenet skal tilkalles.

3. Slukk brannen med riktig kunnskap

Hvis en brann eller et branntilløp oppdages, er det viktig at de ansatte vet hva de skal gjøre. Det er viktig at man sammen får opplæring i og øver på hvordan man går frem for å slukke en brann, men også hvordan man evakuerer lokalene. Dersom du håndterer brannfarlig materiale i verkstedet, er det ekstra viktig å forstå hvordan de reagerer på brann, og hvordan du skal gå frem for å slukke dem.


Lær hvordan du bruker brannslukningsapparatene dine

Brannslukningsapparater er veldig gode verktøy for å slukke branner. Men hvis ingen vet hvordan de fungerer, vil de ikke være til hjelp den dagen det blir behov for dem. Vi tilbyr praktisk brannvernopplæring der vi lærer deg om de ulike brannslukningsapparatene, hva de inneholder, og hvordan du bruker brannvernutstyret du har.

 

Ta ansvar for brannvernet

Vet du hvordan brannsikkerheten koordineres i din bedrift? Med vår systematiske opplæring i brannsikkerhet får du et godt grunnlag for å planlegge og forebygge i tilfelle en brannsituasjon skulle oppstå. Opplæringen gir deg kunnskap om lover, regler og bestemmelser og hjelper deg med å planlegge og følge opp brannvernarbeidet.

 

4. Rutiner gir deg kontroll

Det er viktig at du har etablerte brannvernrutiner. Alt må fungere så sømløst som mulig hvis det skulle oppstå en brann. Det er din jobb å sørge for at brannsikkerheten er utformet riktig, og at det gjennomføres regelmessige brannvernkontroller. Hvis det skjer en ulykke og forsikringsselskapet mener at du ikke har gjort alt du kunne for å unngå brann, kan det betraktes som uaktsomhet. Derfor er det viktig at du har dokumenterte brannvernrutiner og sørger for at de følges.


Egenkontroll

Du må selv regelmessig kontrollere brannsikkerheten i forretningslokalene dine. Det inkluderer å gå en runde i lokalene og se til at alt er i orden. Ikke glem å dokumentere inspeksjonen. Noen ideer til dokumentasjon kan være en loggbok over hva du gjør, å lage en sjekkliste med oppgaver som skal gjøres, eller å ta bilder eller videoer av arbeidsområdet. Hvis du samarbeider med Securitas, gir vi deg en sjekkliste du kan bruke som utgangspunkt.


Gi nyansatte opplæring

Det er lurt å ha et rutinemøte om brannsikkerhet for nyansatte. På den måten får alle samme informasjon og kan føle seg trygge på arbeidsplassen og i nødsituasjoner.


Øv på og gå gjennom rømningsveier

Øvelse gjør mester, og det gjelder også for brannslukning og evakuering. Ved å øve på evakuering det bli lettere for de ansatte å handle instinktivt etter planen i tilfelle en brann.


En sikkerhetspartner du kan stole på 

Securitas er en trygg partner med omfattende kunnskap om hvordan du beskytter virksomheten din best mulig uansett om budsjettet er lite eller stort. Vi har også god erfaring med å hjelpe bedrifter med sikkerhetsløsninger spesielt tilpasset deres spesifikke behov. Derfor kan vi garantere at bedriften din får best mulig beskyttelse.

For fakturaspørsmål så send en epost til fakturakunde@securitas.no

For spørsmål rundt rekruttering, vekterkurs og mer, så send en epost til henvendelse.rekruttering@securitas.no

For spørsmål tilknyttet teknikk eller tekniske utfordringer, så send en epost til alarm@securitas.no

Om du har en tilbakemelding til Securitas kan du dele den med oss på alarm@securitas.no

For en generell henvendelse så send en epost til info@securitas.no

Beklager, vi støtter ikke denne nettleseren. For å se vår nettside, forsøk en annen browser, som Chrome, Safari, Forefox eller Edge