Skip to main content

Sikre treningssenteret – også når det er ubemannet

Du og dine ansatte har masse kunnskap om trening og helse, men er dere trygge på de sikkerhetsmessige aspektene? Mange treningssentre er ubemannet eller har begrensede tidsrom der ansatte er til stede. Bruk denne veiledningen til å sikre treningssenteret – også når du ikke er der.

1. Identifiser mulige risikoer

For å unngå tyveri og andre risikoer er det viktig å ligge ett skritt foran. Det gjelder ikke minst hvis du driver et treningssenter som er ubemannet eller kun har noen få ansatte til stede i deler av åpningstiden.

 

Sørg for at alle er ute når du stenger

Hvis du har et treningsstudio som stenger om kvelden og ikke er døgnåpent, må du sørge for at alle medlemmene har forlatt lokalene når dørene låses. Du må gi alle nye medlemmer tydelig beskjed om åpningstidene, og hvis du spiller musikk i treningslokalene, kan du slå den av en liten stund før stengetid for å gjøre folk oppmerksomme på at det er på tide å pakke sammen.

 

Sørg for at uvedkommende ikke kan komme seg inn

Som regel kreves det medlemskap for å få adgang til treningssenteret. Likevel hender det at uvedkommende vil forsøke å ta seg inn. Du kan forhindre dette ved å bruke smarte systemer for adgangskontroll som sikrer at bare medlemmer og ansatte har tilgang.

 

Gi informasjon – uten å være til stede

De fleste selskaper og bedrifter sørger for at deres ansatte får opplæring i brannsikkerhet, slik at de er forberedt på å hjelpe gjester og besøkende hvis det begynner å brenne. Hvis du driver et ubemannet treningsstudio, er det viktig at medlemmene raskt blir gjort oppmerksom på eventuell brann. Det må også være tydelig merket hvor brannslukningsapparater og annet utstyr er plassert, og hvor nærmeste nødutgang er.

 

Førstehjelp for mindre skader

Mot slutten av treningsøkten er det mange som overvurderer hvor mye belastning musklene tåler. Dette kan føre til at manualer går i gulvet og at fingre går i klem. I slike situasjoner er det viktig å ha førstehjelpsutstyr lett tilgjengelig som medlemmene kan bruke selv. Hvis du har personell på stedet må de ha blitt lært opp i hvordan skader kan behandles.

 

 

2. Riktig utstyr og riktige tjenester

For å øke sikkerheten for medlemmene og beskytte virksomheten og lokalene, er det viktig å ha det rette utstyret og sikkerhetstjenestene på plass. Selv om studioet er ubemannet, kan du fortsatt bruke teknologi og få hjelp til å gjøre sikkerhetsarbeidet enklere.

 

Områdevakt

Hvis lokalet ligger i nærheten av et kjøpesenter eller andre virksomheter, kan du dra fordel av dette for å øke sikkerheten. I tillegg til at mange mennesker går forbi treningsstudioet, kan du bli med i en felles vaktordning.

En vekter kan da komme på regelmessig tilsyn, i tillegg til at vi setter opp skilter som informerer om at området patruljeres av vektere. Dette skaper en følelse av sikkerhet og et fysisk nærvær, selv om det ikke er ansatte på stedet.

 

Øk sikkerheten for de ansatte med overfallsalarmer

Hvis treningsstudioet er bemannet i bestemte perioder i åpningstiden, anbefaler vi at du bruker en overfallsalarm. Den kan enten installeres som en skjult alarmknapp under disken i resepsjonen, eller tas med av de ansatte. Dermed er hjelpen alltid bare et knappetrykk unna.

Alarmknappen kan enten tilkalle en vekter eller koble direkte til alarmsentralen, som kan sende ut vektere ved behov.

 

Tydelig informasjon ved brann

Brann- og evakueringsalarmer er viktig. Ved brann i lokaler der det ikke er ansatte til stede er det viktig at medlemmene raskt blir informert om hva som har skjedd, og at de enkelt kan finne brannslukkingsutstyr på stedet. Mange alarmer har imidlertid bare en høy sirene som ikke sier noe om hva slags alarm det er snakk om. Ettersom du ikke har ansatte på stedet som kan ta kontroll over situasjonen, kan det være bedre å bruke en forhåndsinnspilt melding, slik at du unngår misforståelser. Meldingen informerer folk i rommet om at de må forlate området på grunn av brann.

Det er også viktig at det er tydelig merking til nærmeste nødutgang og hvor brannslukningsapparatene og annet brannslokkingsutstyr er plassert.

 

Gi førstehjelp

På et treningssenter eller treningsstudio er det mange som pusher seg så langt de kan. Dette kan føre til lettere skader dersom man f.eks. mister treningsutstyr, eller i verste fall til alvorlige skadesituasjoner.

Derfor må du sørge for at det er et velutstyrt førstehjelpssett og en hjertestarter på stedet. Det er også viktig at det er tydelig merket hvor disse befinner seg.

 

 

3. Etabler gode rutiner

Gå over lokalene daglig

Det er viktig å gå over lokalene hver dag for å sjekke at ingen har flyttet på utstyr, og at rømningsveiene ikke er blokkert av vekter og annet. Hvis du samarbeider med oss i Securitas, hjelper vi deg med å ta en risikokartlegging og lager en sjekkliste du kan følge når du gjennomfører egeninspeksjoner for å sikre at alt er som det skal være. Dette gjelder både for brannvernet og de andre sikkerhetsløsningene på stedet.

 

Samarbeid med en trygg sikkerhetspartner 

Securitas hjelper deg med sikkerheten – fra start til slutt. Vi gjennomfører en innledende risikovurdering og har både ekspertisen og sikkerhetsutstyret du trenger. Etter hvert som bedriften utvikler seg, hjelper vi deg med å oppgradere sikkerhetsløsningene i tråd med dine behov. Dermed kan du alltid føle deg trygg og fokusere på virksomheten din. 

Vi kan ta ansvar for hele prosjektet, fra installasjon, service og operatørtjenester – eller bare deler av kjeden. Alt avhenger av hvilke behov du har. Hvis du velger å samarbeide med Securitas om alle aspekter av prosjektet, får du én kontaktperson og én motpart å forholde deg til hele veien, slik at du unngår detaljert planlegging med flere ulike leverandører.

For fakturaspørsmål så send en epost til fakturakunde@securitas.no

For spørsmål rundt rekruttering, vekterkurs og mer, så send en epost til henvendelse.rekruttering@securitas.no

For spørsmål tilknyttet teknikk eller tekniske utfordringer, så send en epost til alarm@securitas.no

Om du har en tilbakemelding til Securitas kan du dele den med oss på alarm@securitas.no

For en generell henvendelse så send en epost til info@securitas.no

Beklager, vi støtter ikke denne nettleseren. For å se vår nettside, forsøk en annen browser, som Chrome, Safari, Forefox eller Edge