Skip to main content

Har du alt du trenger for å gjøre lagerbygningen sikker?

En ulykke i en lagerbygning fører ofte til betydelige skader. Sikkerhetsbrudd kan ende med å bli svært kostbart og i verste fall kan driften måtte stenges helt. Du kan redusere risiko med noen enkle, men viktige sikkerhetsløsninger. Følg disse trinnene for å finne ut om du har alt du trenger for at lagerbygningen skal være sikker.

1. Forebygg kriminalitet ved hjelp av alarm og overvåkningskameraer 

Med alarm installert reduserer du prisen på forsikringen din. Alarmsystemer finnes i forskjellige typer og til ulike priser, og det er viktig å finne den beste alarmen for din bedrift. Alarmer virker avskrekkende på tyver, særlig i kombinasjon med skilt som viser at bygningen er beskyttet med alarm.

Overvåkningskameraer ute og inne øker sikkerheten og hindrer innbrudd og hærverk. Du trenger ikke bekymre deg over hva som skjer i lagerbygningen etter at du har gått hjem. Kameraovervåkning kan også bidra til at du unngår kostnader ved falske alarmer.

 

2. Ingen flere nøkler og koder på avveie – oppgrader til adgangskort 

Skift ut gamle låser med et nytt system for adgangskort. Kortene kan enkelt deaktiveres dersom de blir borte, og du trenger ikke bekymre deg over faren for at nøkler og koder kommer på avveie. Jo flere personer som er i bygningen, jo større er risikoen for at nøkler og koder forsvinner. Systemet lønner seg på sikt. 

 

3. Sett opp gjerder rundt lagerbygningen

Hvis du har en større lagerbygning, sett opp et gjerde. Et gjerde med en port og kameraovervåkning er synlig fra utsiden og gjør både deg og dine ansatte tryggere. Husk at parkeringsplassen bør være minst 1–2 meter fra gjerdet. Det hindrer at tyver klatrer opp på biltak for å komme seg inn på området. 

 

4. Oppretthold brannvernrutiner

I en stor lagerbygning finnes det flere ting som utgjør brannfare. Oppbevar all lagerbeholdning på riktig måte. Hvis sikkerhetsavstanden og håndteringen er feil, kan brann spre seg og raskt komme ut av kontroll. Last lastebilene i et atskilt, godt ventilert område. Sørg for at det finnes gode rutiner, og at personalet vet hva de skal gjøre.

 

5. Ha brannslukningsapparater, branntepper og hjertestartere tilgjengelig 

Har man riktig utstyr i lokalene, kan det redde liv. Pass på at du har fungerende brannslukningsapparater i bygningen, og skaff et brannteppe og en hjertestarter hvis dette ikke finnes allerede. Det er pålagt ved å lov å ha brannvernsutstyr og evakueringsplaner på plass. Brannvernsutstyr skal være plassert slik at det alltid er innenfor en rekkevidde. Sørg også for at de ansatte vet hvor det er og hvordan det fungerer.

 

6. Heng opp en evakueringsplan i lagerbygningen 

Heng opp evakueringsplan og plasser skilt godt synlig på vegger og i tak for å vise hvor nødutgangene er. På den måten vet besøkende og ansatte hvordan de kommer seg ut dersom bygningen må evakueres. Securitas kan hjelpe deg med riktig plassering av skiltene.

 

7. Utarbeid en beskrivelse av brannsikkerheten

Utarbeid en beskrivelse av brannsikkerheten for eiendommen basert på driften, lokalenes størrelse og andre kriterier. Forskjellige virksomheter er underlagt ulike krav og regler, så sørg for at du vet hva som gjelder for din bransje. Vi i Securitas vil selvfølgelig hjelpe til hvis du er usikker. 

 

8. Brannstiftelse er vanlig – ikke gjør det unødvendig enkelt

Gjør det vanskelig for dem som leker med ilden. Hvordan ser det ut rundt lagerbygningen? Dessverre er brannstiftelse vanlig. Plasser for eksempel ikke overskytende europaller for nær bygningsfasaden. Alle brennbare materialer bør plasseres minst fem meter fra veggen.

 

9. Når du bestemmer deg for sikkerhetssystem, ikke glem hvor mye en ulykke kan koste 

Sikkerhetsarbeid kan virke dyrt og komplisert, men det er viktig å tenke på hva kostnadene blir dersom det skjer en ulykke. Gå derfor gjennom sikkerheten før noe skjer – det er billigere på lang sikt. Alle bedrifter er forskjellige. Tilpass derfor sikkerhetsløsningene til dine spesifikke behov. Ta vare på denne listen og gå gjennom den fra tid til annen. Sikkerhetsbehov og -krav endrer seg over tid. 

 

En sikkerhetspartner du kan stole på 

Securitas er en sikkerhetspartner med omfattende kunnskap om beskyttelse av både små og store bedrifter. Vi skreddersyr løsninger for din bedrifts behov.

Vil du lære mer, eller trenger du hjelp med risikovurdering og sikkerhetsløsninger? Ta kontakt med oss, så ringer vi deg tilbake. Den første risikovurderingen betaler du ikke noe for. 

 

For fakturaspørsmål så send en epost til fakturakunde@securitas.no

For spørsmål rundt rekruttering, vekterkurs og mer, så send en epost til henvendelse.rekruttering@securitas.no

For spørsmål tilknyttet teknikk eller tekniske utfordringer, så send en epost til alarm@securitas.no

Om du har en tilbakemelding til Securitas kan du dele den med oss på alarm@securitas.no

For en generell henvendelse så send en epost til info@securitas.no

Beklager, vi støtter ikke denne nettleseren. For å se vår nettside, forsøk en annen browser, som Chrome, Safari, Forefox eller Edge