Skip to main content

Veiledning: Fire viktige trinn for brannsikkerhet

Brann i lagerbygninger kan ha svært ødeleggende konsekvenser. I verste fall kan det være nødvendig å avbryte all virksomhet. Gjennomfør derfor tiltak for å redusere brannfaren. Forhindre brann ved å gjøre brannsikkerheten best mulig og installere riktige brannvernprodukter. Følg disse fire trinnene for å redusere risikoen for brann betydelig.

1. Identifiser brannfarer i lagerbygningen din

Hvilke brannfarer finnes i lagerbygningen din? Det kan være alt fra manglende avstand mellom varer til feil avfallshåndtering. Securitas kan foreta en risikovurdering av lokalene og gi deg opplæring i brannsikkerhet, slik at risikoen for brann reduseres 

 

Faktorer som bør vurderes for å redusere brannrisiko på lagerrom og i lagerbygninger 

 

Oppbevaring av varer

I alle lagerrom eller lagerbygninger er sikker lagring av varer avgjørende for brannsikkerheten. Hvis avstand og håndteringen er feil, kan en brann lett spre seg og komme ut av kontroll på svært kort tid. En brann som rammer lagrede varer, kan stanse produksjon og salg, noe som igjen utgjør en risiko for hele bedriften.

 

Emballasje og paller utenfor lokalene

Hvordan er omgivelsene rundt lagerbygningen? Brannstiftelse er dessverre ikke så sjeldent som du kanskje tror. Sørg for at du gjør det vanskelig for alle som leker med ilden. Ikke lage paller ligge utenfor lagerbygningen og sørg for at avfallscontainere er låst.Sørg også for at brennbart materiale ikke oppbevares nær veggene til lokalene dine.

 

Lasting av lastebiler

Lasting av lastebiler må utføres på et bestemt sted med tilstrekkelig ventilasjon. Det er også viktig å ha rutiner på plass, og at ansatte er kjent med disse.

Les mer om brannfarer og hvordan du unngår dem her.

 

2. Utstyr lagerbygningen din med riktig brannslukningsutstyr

Når du har identifisert brannfarene og behovene dine, må du utstyre lageret med de riktige produktene og brannsikkerhetsløsningene. Brannslukningsutstyr, førstehjelpsutstyr og en rømningsplan ved brann er lovpålagt for alle arbeidsplasser. I tillegg må antall og dekningsområde av brannslanger og håndslokkeapparater være slik at alle rom i hele bygget dekkes.

Brannslokkeutstyr må være plassert slik at brukerne lett kan finne fram til det og kunne ha mulighet til å slokke branntilløp i startfasen før det utvikler seg til en større brann. Plasseringen må vurderes i hvert enkelt tilfelle ut fra virksomhet og behovet for rask slokkeinnsats for å ivareta liv, helse og materielle verdier.

Husk at lagerlokaler vanligvis er underlagt strengere krav. Sørg for at du er kjent med krav til bygningseier, regelkrav og forsikringskrav.

 

Brannvernprodukter vi anbefaler for lagerbygningen

Brannhydrant for store branner

En brannhydrant koblet direkte til vannforsyningen er et smart supplement til de håndholdte brannslukningsapparatene som er installert i en lagerbygning. Med vann som slukkemiddel går du ikke tom, og vannet kjøler også effektivt ned miljøet for å forhindre brannen sprer seg.

 

Et sprinkleranlegg sparer vann

Et sprinkleranlegg slukker raskt brann over store områder og reduserer også mengden røyk. Korrekt plasserte sprinklerhoder sørger for mindre behov for vann hvis brannen slukkes på annen måte. Dette fører igjen til mindre vannskader og er også bedre for miljøet.

 

Røykventiler for å trekke ut røyk

Røyk forårsaker ofte de største skadene. I lokaler uten røykventiler har ikke ufullstendig forbrente gasser noen steder å slippe ut. Disse gassene kan føre til at brannen sprer seg. De utgjør også en eksplosjonsrisiko.

 

 

3. Slukk brannen før den tar over

Neste trinn er å sørge for at de ansatte vet hva de skal gjøre hvis de oppdager en brann. Det betyr at alle skal få opplæring og øvelse i å slukke branner, men også i å avgjøre når lokalene i stedet bør evakueres. Hvis du håndterer brannfarlige varer, er det åpenbart kritisk at ansatte får opplæring i sikker håndtering av brannfarlige varene og overholdelse av brannvernrutiner.

 

Brannsikkerhetsopplæring for å hjelpe deg med å redde liv

 

Gi de ansatte opplæring i håndtering av brannslukningsapparater

Visste du at arbeidsgivere skal tilby sine medarbeidere sikkerhetsopplæring for å bidra til en trygg arbeidsplass? Brannslukkingsutstyret er ikke til nytte hvis ingen av dine ansatte vet hvordan de skal bruke det. Sørg derfor for at de ansatte lærer å bruke brannvernutstyret som finnes i kontorlokalene dine. Brannsikkerheten er basert på de ansattes kunnskap og kompetanse i praktisk handling. Securitas’ konsept for brannslukking tar livsviktig opplæring inn i en moderne verden. Nå kan medarbeidere dine få ferdigheter om hvordan forebygge og bekjempe brann på jobb, i det offentlige rom og hjemme. Securitas benytter e-læring og kunstig virkelighet (VR) som gjør det raskt og enkelt å trene store grupper medarbeidere.

 

Rask handling i en medisinsk nødsituasjon

Å vite hva du skal gjøre hvis en kollega plutselig får hjertestans, kan bety forskjellen mellom liv og død. Hvis du har førstehjelpsutstyr, som en hjertestarter, må du sørge for at de ansatte vet hvordan de bruker den og redder et liv. Securitas kan gi de ansatte opplæring både i førstehjelp, bruk av hjertestarter og i hjerte-lunge-redning.

 

Når skal lokalene evakueres?

I verste fall er det ikke noe annet alternativ enn å varsle nødetatene og evakuere. For å sikre at alle vet hva de skal gjøre, hvor de skal gå, og hvor de skal samle seg, må du gjennomføre en årlig brannøvelse. Det er et krav til rask og sikker rømning av bygg som skal fungere. Du må også henge opp en rømningsplan på steder der den er lett synlig. Securitas kan bistå deg med å gjennomføre brannøvelsen og også kurse den brannvernlederen/ - ansvarlige du har utpekt.

Finn ut mer om brannsikkerhetskursene våre her.

 

4. Få rutiner på plass for økt trygget

Kontroll, ettersyn og vedlikehold av brannvernutstyret er avgjørende. Alle brannsikkerhetsprodukter må holdes ved like, slik at de er i fullgod stand når det er behov for dem. Det er ditt ansvar å sørge for at brannvernutstyret er i samsvar med reglene, og at det gjennomføres regelmessige inspeksjoner av brannsikkerheten på ulike nivå. Hvis det oppstår en brann og forsikringsselskapet finner ut at du ikke har gjort alt du kunne for å forhindre den, risikerer du å holdes ansvarlig for uaktsomhet. Det er også viktig å holde en oversikt over alle brannvernregler og -rutiner og at disse blir videreformidlet til de som har behov for det.

 

Rutiner for å øke brannsikkerheten

Regelmessig service på utstyr   

Alt brannvernutstyr har en standard som skal oppfylles, og i den fastsettes det at vedlikehold og service må ettersees regelmessig etter leverandørens anvisninger.  Securitas kan bistå deg med dette. 

 

Rutiner for nyansatte

Det anbefales å gjennomføre en standard opplæringsøkt i brannsikkerhet for nyansatte. Dette sikrer at alle er like godt informert og føler seg trygge på jobb og i en nødssituasjon. 

 

Egeninspeksjoner

Du må gjennomføre regelmessige inspeksjoner av brannsikkerheten i lagerlokalene dine. Disse egenkontrollene innebærer en inspeksjonsrunde for å etterseat alt er der det skal, og i korrekt stand. Du skal etterse at branndører lukkes ordentlig, at det ikke er noen hindringer som blokkerer utgangene eller tilgjengeligheten til brannslukningsapparatene. Din egen inspeksjonsrunde kan avdekke at du må utarbeide bedre rutiner for håndtering av brannfarlige varer eller for rydding av lagerrom. Husk å dokumentere egenkontrollene via avviksbehandlin i virksomhetens forbedringssystem/internkontroll.

 

En pålitelig sikkerhetspartner

Du har behov og ansvar for brannsikkerhet, men trenger ikke å utføre disse trinnene selv. Securitas tilbyr rådgivning – slik at du kan forstå og kartlegge din bedrifts behov. Vi tilbyr også opplæring av dine ansatte – for å sikre at alle vet hvordan de skal opptre i tilfelle brann.

 

Hvis du vil ha mer informasjon om risikovurdering, fyll ut kontaktskjemaet, så vil en av våre rådgivere ta kontakt med deg.

For fakturaspørsmål så send en epost til fakturakunde@securitas.no

For spørsmål rundt rekruttering, vekterkurs og mer, så send en epost til henvendelse.rekruttering@securitas.no

For spørsmål tilknyttet teknikk eller tekniske utfordringer, så send en epost til alarm@securitas.no

Om du har en tilbakemelding til Securitas kan du dele den med oss på alarm@securitas.no

For en generell henvendelse så send en epost til info@securitas.no

Beklager, vi støtter ikke denne nettleseren. For å se vår nettside, forsøk en annen browser, som Chrome, Safari, Forefox eller Edge