Skip to main content

Veiledning: Slik brannsikrer du butikken

En butikkbrann kan få store konsekvenser. I beste fall blir det en lang pause i salget, og i verste fall må bedriften legge ned. Men ikke vær bekymret. Det er mange ting du kan gjøre for å øke sikkerheten og redusere risikoen for brann. Her følger fire viktige trinn for å hjelpe deg med å brannsikre butikken din.

1. Identifiser brannfarene i butikken

Hva er brannfarlig i butikken din? Det kan være alt fra elektriske apparater på personalkjøkkenet til feil håndtering av avfall. Som butikkeier er det vanskelig å identifisere alle farene selv. For å være sikker på at dette blir gjort ordentlig, kan du kontakte Securitas som bistår med en risikovurdering. Vi vil undersøke og dokumentere rutinene og reglene som må overholdes, og hva som må gjøres for å redusere risikoen for brann.

 

Husk på dette for å redusere risikoen for brann i butikken

Tydelig merket og lett tilgjengelige nødutganger 

Offentlige steder besøkes av mange mennesker som ikke tenker på brannsikkerhet. Derfor er det spesielt viktig at rømningsveier er tydelig merket og uten hindringer i butikkens åpningstider. Pass på at det ikke er noe som blokkerer rømningsveiene eller brannslukningsutstyr.

 

Elektriske feil og personalkjøkken

Reduser risikoen for el-branner ved å holde butikken ren og ryddig. Hvis du har gamle elektriske kabler som henger løst og samler støv, kan det oppstå gnister og støveksplosjoner. Det er også viktig å ta hensyn til den menneskelige faktoren. Husk et tidsur på personalkjøkkenet.

 

Emballasje og paller utenfor lokalene

Dessverre er den vanligste årsaken til brann i butikker brannstiftelse. Hvordan ser det ut rundt butikken? Setter du avfall, pappesker, eller paller utenfor butikken? Alle brannfarlige materialer og containere må plasseres minst fem meter fra veggen på bygningen.

 

Brannfarlige varer

Selger butikken brannfarlige varer? Hold deg oppdatert på reglene som gjelder for hvordan du oppbevarer og håndterer ulike mengder brannfarlige varer. Hvis du har store mengder må du kontakte lokale myndigheter for tillatelse.

 

2. Utstyr butikken med riktig brannslukningsutstyr

Utstyr butikken med riktige sikkerhetsløsninger og produkter for brannsikkerhet. Det er pålagt å ha brannslukningsutstyr, førstehjelpsutstyr og evakueringsplaner på plass i lokalene. I tillegg må antall og dekningsområde av brannslanger og håndslokkeapparater være slik at alle rom i hele byggverket dekkes.

Brannslukkeutstyr må være plassert slik at brukerne lett kan finne fram til det og kunne ha mulighet til å slokke branntilløp i startfasen før det utvikler seg til en større brann. Plasseringen må vurderes i hvert enkelt tilfelle ut fra virksomhet og behovet for rask slokkeinnsats for å ivareta liv, helse og materielle verdier.

For fakturaspørsmål så send en epost til fakturakunde@securitas.no

For spørsmål rundt rekruttering, vekterkurs og mer, så send en epost til henvendelse.rekruttering@securitas.no

For spørsmål tilknyttet teknikk eller tekniske utfordringer, så send en epost til alarm@securitas.no

Om du har en tilbakemelding til Securitas kan du dele den med oss på alarm@securitas.no

For en generell henvendelse så send en epost til info@securitas.no

Beklager, vi støtter ikke denne nettleseren. For å se vår nettside, forsøk en annen browser, som Chrome, Safari, Forefox eller Edge