Skip to main content

10 tips til en sikrere butikk- alt fra alarm til brannvern

Havner sikkerhetsspørsmål ofte langt ned på listen? Du er ikke alene. Det er ofte vanskelig for butikkeiere å holde tritt med alt, men ikke vær bekymret. Det trenger ikke å være tidkrevende å øke sikkerheten til butikken din.

Med sjekklisten fra oss kan du kontrollere at du har de riktige sikkerhetstiltakene slik at butikken er et trygt sted for deg, dine ansatte og kundene.

10 tips til bedre sikkerhet i butikken:

● Riktig alarm for dine behov✓

● Riktig brannslukningsutstyr ✓

● Regelmessig vurdering av risikoen for brann ✓

● Kameraovervåkning for sikkerhet døgnet rundt ✓

● Beskyttelse av medarbeidere som jobber alene ✓

● Sikkerhetsopplæring av ansatte ✓

● Felles vakthold av område ✓ 

● Installer alarmbøyler ✓

● Utgangskontroll og testkjøp ✓

● Tydelige IT-retningslinjer ✓


1. Riktig alarm i henhold til forsikringen

Sørg for at innbruddsalarmen er godkjent og i den klassen du trenger. Kontroller bedriftsforsikringen, den kan inneholde krav til hvilken type alarm du må ha.


2. Utstyr butikken med riktig brannslukningsutstyr

Skulle ulykken inntreffe, er det viktig at du har brannslukningsapparater og branntepper lett tilgjengelig – visste du at et brannslukningsapparat alltid skal være innenfor en rekkevidde på 25 meter? Evakueringsplaner og nødutganger skal være tydelig merket slik at kunder som ikke kjenner lokalene kan komme seg ut raskt. 


3. Vurder risikoen for brann regelmessig

Du er ansvarlig for å sjekke brannsikkerheten i lokalene dine. Dette kalles egeninspeksjon og betyr at du regelmessig går en kontrollrunde i butikken og, for eksempel, sørger for at ingenting står i veien for brannslukningsutstyr og førstehjelpsmateriell. Ikke glem å dokumentere egeninspeksjonen.


4. Kameraovervåkning for sikkerhet døgnet rundt

Overvåkningskameraer forhindrer kriminalitet og hærverk både dag og natt. Hvis noe skulle skje, er videoene også gode å ha som bevis.


5. Sikkerhetsalarm for personalet

Du kan øke sikkerheten for personalet ved å kjøpe alarmknapper som man enten bærer på seg, eller som installeres diskret under kassadisken. Ved å trykke på knappen sendes det et signal til vektere som er i nærheten eller til Securitas alarmsentral, som umiddelbart kan svare på alarmen. 

6. Sikkerhetsopplæring for ansatte

Rutiner og utstyr fungerer bare hvis de ansatte vet hva de skal gjøre. Derfor må du alltid sørge for at de ansatte får opplæring. Securitas tilbyr skreddersydd sikkerhetsopplæring av butikkansatte, der vi gjennomgår alt fra ran, trusler og tyverier, til kontantrutiner og brannsikkerhet. De ansatte kan for eksempel lære å bruke et brannslukningsapparat, slik at de er forberedt dersom det skjer en ulykke.

 

7. Bli en del av områdekontroll

Hvis butikken din ligger i sentrum av en by, kan du samarbeide med andre butikker i nærheten. Da kan du få hjelp fra Securitas og for eksempel ha en vekter som patruljerer mellom butikkene og alltid er i området.

 

8. Installer alarmbøyler

Hvis du vil redusere risikoen for butikktyveri, kan du installere alarmbøyler i butikkinngangen. Alarmen på varene fjernes i kassen, og hvis noen forsøker å ta varer som fortsatt har alarm med ut, vil de ansatte bli oppmerksomme på tyveriet umiddelbart. 

 

9. Utgangskontroll og testkjøp

Tyveri kan også forhindres ved å bruke kvalifiserte vektere som foretar utgangskontroll, der de sjekker at personer som er på vei ut med varer, har kvittering. Et testkjøp gjennomføres i sivile klær og er en måte å kontrollere at de ansatte håndterer kontanter på riktig måte på.

 

10. Tydelige IT-retningslinjer

Cybersikkerhet kan virke som lite viktig for butikken, men ikke glem at det ofte er kassasystemet som påvirkes, noe som kan få store økonomiske konsekvenser. Det holder å klikke på en skadelig kobling i en e-post for at det skal få ødeleggende konsekvenser. Tydelige retningslinjer for IT-sikkerheten er et enkelt tiltak som kan øke sikkerheten betydelig.

 

Vil du vite hvilke sikkerhetsløsninger som er de riktige for deg?

Securitas hjelper deg med en innledende risikovurdering og med å finne sikkerhetsløsningene bedriften din trenger. Vi har lang erfaring med tilpassede sikkerhetsløsninger og bistår deg med alt fra valg av produkter og installasjon, til opplæring av ansatte og vedlikeholdstjenester. Med Securitas som sikkerhetspartner får du en enkel og trygg hverdag slik at du kan konsentrere deg om virksomheten din.

 

For fakturaspørsmål så send en epost til fakturakunde@securitas.no

For spørsmål rundt rekruttering, vekterkurs og mer, så send en epost til henvendelse.rekruttering@securitas.no

For spørsmål tilknyttet teknikk eller tekniske utfordringer, så send en epost til alarm@securitas.no

Om du har en tilbakemelding til Securitas kan du dele den med oss på alarm@securitas.no

For en generell henvendelse så send en epost til info@securitas.no

Beklager, vi støtter ikke denne nettleseren. For å se vår nettside, forsøk en annen browser, som Chrome, Safari, Forefox eller Edge