Skip to main content

Brannsikring på kontoret

Å “slukke branner” er en del av hverdagsstresset med møter, stramme tidsfrister og vanskelige avgjørelser. Men hva gjør du hvis en virkelig brann bryter ut? Og hvordan unngår du brann i utgangspunktet?

Hvis du overholder brannvernregler, jobber systematisk med brannsikkerhet og installerer de rette brannsikringsproduktene, reduserer du brannfaren betydelig. Følg disse fire trinnene for å øke brannsikkerheten på arbeidsplassen.

1. Identifiser risikofaktorer for brann på kontoret

Hvilke brannfarer finnes i kontorlokalene? Det kan være alt fra et rotete lager med varer som er plassert i nærheten av en varm kilde, til ladere som er tilkoblet i timevis. Securitas kan foreta en risikovurdering av lokalene og gi deg opplæring i brannsikkerhet, slik at risikoen for brann reduseres 

 

Vanlige årsaker til brann i kontormiljøer

Tørrkoking på kokeplater uten tidsur

Vanlige årsaker til brann skyldes menneskelige feil, som elektriske apparater uten tilsyn og tørrkoking på kokeplater på lunchrommet. Ved å installere tidsur på all elektronikk kan du sørge for at ingen apparater eller enheter står på uten tilsyn etter jobb.

 

Elektriske skjøteledninger og løse kabler

Elektriske feil som følge av at man ikke skrur av elektronikk om natten og uforsiktig bruk av skjøteledninger og grenuttak med høy belastning utgjør en brannfare. Et tidsur kan utgjøre en forskjell.

 

Elektrisk utstyr som inneholder litium batterier

Feil på batterier eller mye mekanisk påvirkning på batteripakken (el - sykkel, sparkesykkel etc.) som kan føre til branner i ulike komponenter som tilhører produktet.

 

Brannstiftelse

Dessverre er ikke påsatte branner utenfor bygninger uvanlig. Hold rom for oppbevaring av avfall, containere og alle uovervåkede områder lukket, og plasser avfall og transportpaller minst fem meter fra bygningsveggene for å redusere faren for at en påsatt brann sprer seg til kontorene. Dette er spesielt viktig i en byggefase/ rehabilitering av bygget.

 

De vanligste brannårsakene er:

  • Elektrikse anlegg
  • Feil bruk av elektrisk utstyr
  • Påsatte branner
  • Bar ild (ek. levende lys, biopeis, røking)

Finn ut mer om brannfarer og hvordan du kan unngå dem her.

 

2. Utstyr kontorområdet med riktig brannvernsutstyr

Når du har identifisert brannrisikoen og behovene dine, må du utstyre kontorlokalene med riktige produkter og brannsikkerhetsløsninger. Brannslukkingsutstyr, førstehjelpsutstyr og en rømningsplan ved brann er lovpålagt for alle arbeidsplasser. I tillegg må antall og dekningsområde av brannslanger og håndslokkeapparater være slik at alle rom i hele byggverket dekkes.

Brannslokkeutstyr må være plassert slik at brukerne lett kan finne fram til det og kunne ha mulighet til å slokke branntilløp i startfasen før det utvikler seg til en større brann. Plasseringen må vurderes i hvert enkelt tilfelle ut fra virksomhet og behovet for rask slokkeinnsats for å ivareta liv, helse og materielle verdier.

 

Brannvernprodukter vi anbefaler for kontorer

Vannbaserte brannslukningsapparater er egnet for mange kontorlokaler

Håndholdte brannslukningsapparater er avgjørende for å forhindre at brann sprer seg, og for å slukke branner. For kontorer anbefaler vi vannbaserte brannslukningsapparater, da opprydding etter bruk er enklere. Virksomheten vil kunne unngå større sekundære skader som kan gi lengre tid med avbrudd, f eks hvis det bruker et ABC pulverapparat til slokkingen. Medarbeideren som slokker kan også holde seg lengre unna brannen med manuelt slokkeutstyr som slangesystem en andre håndholdte brannslukningsapparater.

 

Brannteppe for ekstra sikkerhet på lunsjrommet?

Et brannteppe er til hjelp for raskt å slukke små branner på komfyrer eller i klær. Teppet må oppbevares slik at det er lett tilgjengelig i en nødssituasjon. Husk at dette ikke er en erstatning for et brannslukningsapparat i tilfelle en større brann. Fordelen med et brannteppe er at det ikke etterlater de sekundære skadene som oppstår slik som etter bruk av et håndholdt brannslukningsapparat..

 

Røykdetektorer for tidlig varsling

Røykdetektorer eller brannalarmanlegg varsler deg om brann eller røyk i lokalene slik at du kan handle raskt. Tidlig varsling og rask aksjonering gir god personsikkerhet

 

3. Slukk brannen før den tar over

Neste trinn er å sørge for at de ansatte vet hva de skal gjøre hvis de oppdager brann. Det betyr å gi alle opplæring og øvelse i å slukke branner, men også å kunne avgjøre når arbeidsplassen i stedet bør evakueres. Hvis du håndterer lettantennelige varer, er det åpenbart kritisk for ansatte å få opplæring i sikker håndtering av brannfarlige varer og overholdelse av brannvernrutiner.

 

Brannsikkerhetsopplæring for å hjelpe deg med å redde liv.

Gi de ansatte opplæring i bruk av brannslukningsapparat

Visste du at arbeidsgivere skal tilby sine medarbeidere sikkerhetsopplæring for å bidra til en trygg arbeidsplass? Brannslukkingsutstyret er ikke til nytte hvis ingen av dine ansatte vet hvordan de skal bruke det. Sørg derfor for at de ansatte lærer å bruke brannvernutstyret som finnes i kontorlokalene dine.Brannsikkerheten er basert på de ansattes kunnskap og kompetanse i praktisk handling. Securitas’ konsept for brannslukking tar livsviktig opplæring inn i en moderne verden. Nå kan medarbeidere dine få ferdigheter om hvordan forebygge og bekjempe brann på jobb, i det offentlige rom og hjemme. Securitas benytter e-læring og kunstig virkelighet (VR) som gjør det raskt og enkelt å trene store grupper medarbeidere.

 

Rask handling i en medisinsk nødsituasjon

Å vite hva du skal gjøre hvis en kollega plutselig får hjertestans, kan bety forskjellen mellom liv og død. Hvis du har førstehjelpsutstyr, som en hjertestarter, må du sørge for at medarbeiderne vet hvordan de bruker den og redder et liv. Disse ferdighetene kan være avgjørende også i andre situasjoner enn ved brann. Securitas kan gi opplæring både i førstehjelp, bruk av hjertestarter og hjerte-lunge-redning.

 

Når skal lokalene evakueres?

I verste fall er det ikke noe annet alternativ enn å varsle nødetatene og evakuere. For å sikre at alle vet hva de skal gjøre, hvor de skal gå, og hvor de skal samle seg, må du gjennomføre en årlig brannøvelse. Det er et krav til rask og sikker rømning av byggverk som skal fungere. Du må også henge opp en rømningsplan på steder der den er lett synlig. Securitas kan bistå deg med å gjennomføre brannøvelsen og også kurse brannvernlederen du har utpekt.

Finn ut mer om brannsikkerhetskursene våre her.

 

4. Få rutiner på plass for økt trygghet

Kontroll, ettersyn og vedlikehold av brannvernutstyret er avgjørende. Alle brannsikkerhetsprodukter må holdes ved like, slik at de er i fullgod stand når det er behov for dem. Det er ditt ansvar å sørge for at brannvernutstyret er i samsvar med reglene, og at det gjennomføres regelmessige inspeksjoner av brannsikkerheten på ulike nivå. Hvis det oppstår en brann og forsikringsselskapet finner ut at du ikke gjorde alt du kunne for å forhindre den, risikerer du å holdes ansvarlig for uaktsomhet. Det er også viktig å ha oversikt over alle brannvernregler og -rutiner, og at disse blir videreformidlet til de som har behov for det. 

 

Rutiner for å øke brannsikkerheten

Regelmessig service på utstyr   

For å være sikker på at brannvernutstyret er i god stand, må det ettersees regelmessig etter leverandørens anvisninger.Securitas kan bistå deg med dette. 

 

Rutiner for nyansatte

Det anbefales å gjennomføre en standard opplæring i brannsikkerhet for nyansatte. Dette sikrer at alle er like godt informert og føler seg trygge på jobb og i en nødssituasjon. En slik aktivitet eller repetisjon vil kunne gi god effekt på brannsikkerheten i byggverk og flerbruks bygg.

 

Egeninspeksjoner

Du må gjennomføre regelmessige inspeksjoner av brannsikkerheten på arbeidsplassen. Disse egenkontrollene innebærer en inspeksjonsrunde for å etterse at alt utstyr er der det skal, og i korrekt stand. Du skal etterse at branndører lukkes ordentlig slik at de har sin tiltenkte egenskap i bygget, at det ikke er noen hindringer som blokkerer utgangene eller tilgjengeligheten til brannslukningsapparater. Du må også kontrollere om førstehjelpsutstyret trenger å skiftes ut. Din egen inspeksjonsrunde kan avdekke om du må fastsette bedre rutiner for håndtering av lettantennelige varer, eller for rydding av lagerrom. Husk å dokumentere egenkontrollene via avviksbehandling i virksomhetens forbedrings system. (internkontroll)

 

En pålitelig sikkerhetspartner 

Du har behov og ansvar for brannsikkerhet, men trenger ikke utføre disse trinnene selv. Securitas tilbyr skreddersydde løsninger og hjelper deg med alt fra risikovurdering, til opplæring av ansatte og vedlikehold av utstyr.

Hvis du vil ha mer informasjon om risikovurdering og sikkerhetsløsninger, send oss en melding, og en av våre rådgivere vil ringe deg.

For fakturaspørsmål så send en epost til fakturakunde@securitas.no

For spørsmål rundt rekruttering, vekterkurs og mer, så send en epost til henvendelse.rekruttering@securitas.no

For spørsmål tilknyttet teknikk eller tekniske utfordringer, så send en epost til alarm@securitas.no

Om du har en tilbakemelding til Securitas kan du dele den med oss på alarm@securitas.no

For en generell henvendelse så send en epost til info@securitas.no

Beklager, vi støtter ikke denne nettleseren. For å se vår nettside, forsøk en annen browser, som Chrome, Safari, Forefox eller Edge