Skip to main content

Reduser sikkerhetsrisikoen for lagerpersonalet

Det er mange risikofaktorer for ansatte som jobber i lagerbygninger. Alt fra tunge løft til farlige feil kan påvirke arbeidsmiljøet. Vi vil hjelpe deg å identifisere vanlige risikofaktorer i lagervirksomheter, hva du kan gjøre for å redusere dem, og hvordan du best håndterer situasjonen hvis det skjer en ulykke.

Beskytt de ansatte fra brann og elektriske farer

Brannstiftelse utenfor lagerbygninger er dessverre ikke uvanlig. Oppbevaring av brennbart materiale, som paller, nær lokalene kan føre til at en brann sprer seg raskt. Ikke lagre noe for nært elektriske paneler, varmelamper eller noe annet som kan være brannfarlig. Også menneskelige faktorer, som å glemme ovnen på personalkjøkkenet, kan føre til en brann. Installer derfor koblingsur på alt elektronisk utstyr.

Både lovverk og forsikringsgivere stiller krav til å ha riktig brannvernutstyr og en evakueringsplan. Brannvern- og brannslukningsutstyr er bare nyttig hvis personalet vet hvordan de skal bruke det. Gi de ansatte opplæring i reglene som skal følges, og utstyr dem med de riktige verktøyene. Det er også din jobb å kontrollere lokalene regelmessig for feil på elektrisk arbeid og ødelagte elektriske ledninger. Last lastebiler i adskilte og riktig ventilerte rom.

Hvis en ansatt utsettes for en ulykke som involverer elektrisitet, må strømmen slås av umiddelbart. Hvis strømmen ikke kan slås av, er det viktig at ingen tar på personen uten å ha en ikke-ledende gjenstand mellom seg selv og den skadede personen.

 

Ikke la de ansatte jobbe på en ødelagt stige

Håndterer dine ansatte maskiner eller verktøy som kan skade dem? De fleste ulykker med maskiner og verktøy oppstår på grunn av manglende kunnskap, slitasje eller defekt utstyr, eller fordi det ikke er tatt hensyn til sikkerheten.

Beskytt de ansatte ved å gi dem riktige verktøy, verneutstyr og tydelige rutiner. Gi dem også opplæring i bruken av verktøyene og informer dem om farene. Husk å at hvert enkelt verktøy skal ha en angitt og merket plass. Hvis det skulle oppstå en ulykke, er det også viktig å ha førstehjelpsutstyr lett tilgjengelig.

 

Gjør det vanskeligere for tyver

Dessverre skjer det av og til innbrudd og tyverier. Det kan være noen som bryter seg inn, men det kan også gjennomføres av en ansatt. Hold oversikt over varene dine og håndteringen av dem. Oppbevar tyveriutsatte varer på steder der ingen ubemerket kan ta dem. Det er også bra at kritiske områder, som gjerder og adgangspunkter, blir utstyrt med alarmer og kameraovervåkning. Lær de ansatte hva de skal gjøre hvis de støter på en innbruddstyv.

 

Oppmuntre til god ergonomi i arbeidsmiljøer med store arbeidsbelastninger

Lagerpersonell kan ofte utføre tunge og farlige oppgaver i raskt tempo, og arbeidsskader er dessverre vanlig. Husk også at i henhold til arbeidsmiljøloven er du pålagt regelmessig å undersøke arbeidsmiljøet for å avdekke om det finnes risikofaktorer for dine ansatte.

Invester i de ansattes helse ved å ha riktig lengde på arbeidsskift, pauser og riktig utstyr og opplæring. Tenk også på hvordan du planlegger. Ikke la noen arbeide alene hvis det kan skje en ulykke, og sørg for at nyansatte jobber sammen med mer erfarne kolleger slik at de kan lære.

 

Vit hva du skal gjør hvis det skjer en ulykke

Noen ganger hender det utenkelige, selv om du har gjort alt du kunne for å minimere risikoen. Derfor er det viktig at alle vet hva de skal gjøre hvis det oppstår en nødssituasjon. Sørg for at alle ansatte, også nyansatte, kjenner til rutinene som gjelder, og hvordan de skal bruke sikkerhetsutstyret.

For å hindre at en ulykke gjentar seg, er det også viktig at du, som ansvarlig, dokumenterer hva som har skjedd, og lærer av hendelsen. Alle alvorlige ulykker som involverer ansatte, skal rapporteres til Arbeidstilsynet, og det er anmelde tyveri til politiet.

Vær også oppmerksom på at bedriftskulturen kan være avgjørende for om de ansatte rapporterer mindre ulykker og risikofaktorer de har identifisert. En god arbeidskultur som fremmer sikkerhet, vil også skape et bedre arbeidsmiljø.

 

Ta informerte beslutninger ved hjelp av fagfolk

Når du og dine ansatte føler seg trygge på jobben, jobber dere mer effektivt og maksimerer produktiviteten. For å sikre at alle potensielle risikofaktorer i lokalene dine er identifisert, og at de riktige sikkerhetsløsningene er installert, kan du konsultere eksperter på området.

Med Securitas som partner trenger du ikke bekymre deg over sikkerheten på arbeidsplassen. Vi har omfattende erfaring, et bredt utvalg sikkerhetssystemer og kan tilby alt fra en ende-til-ende-sikkerhetsløsning til lagerbygningen din, til hjelp med et bestemt område.

Trenger du hjelp med risikovurdering og sikkerhetsløsninger? Kontakt oss, så ringer vi deg tilbake og hjelper deg med å forbedre sikkerheten til lagerbygningen din. Den første risikovurderingen er helt gratis.

For fakturaspørsmål så send en epost til fakturakunde@securitas.no

For spørsmål rundt rekruttering, vekterkurs og mer, så send en epost til henvendelse.rekruttering@securitas.no

For spørsmål tilknyttet teknikk eller tekniske utfordringer, så send en epost til alarm@securitas.no

Om du har en tilbakemelding til Securitas kan du dele den med oss på alarm@securitas.no

For en generell henvendelse så send en epost til info@securitas.no

Beklager, vi støtter ikke denne nettleseren. For å se vår nettside, forsøk en annen browser, som Chrome, Safari, Forefox eller Edge