Skip to main content

Maksimer produktiviteten på kontoret med riktig sikkerhet

Kanskje ser du ikke noen åpenbare risikofaktorer på kontoret, men dessverre finnes de også her. Det kan være alt fra store arbeidsbelastninger til brann på personalkjøkkenet. Vi hjelper deg med å identifisere vanlige risikofaktorer, hva du kan gjøre for å redusere dem, og hvordan du best håndterer situasjonen hvis det oppstår en ulykke på kontoret.

Vær oppmerksom på uaktsomhet, elektriske feil og brannstiftelse

Uansett årsak er det mange brannfarer på kontorer. Pass på at du ikke oppbevarer gjenstander for nær elektriske paneler, varmelamper eller noe annet som kan øke risikoen for brann. Også menneskelige faktorer, som å glemme å slå av ovnen på personalkjøkkenet eller å la ladere være tilkoblet stikkontakten over natten, kan føre til brann. En enkel måte du kan beskytte deg mot dette på, er å installere tidsur på alt elektronisk utstyr. Hvis du lagrer brennbart materiale som for eksempel paller nær bygningen din, kan en brann utenfor lokalene raskt spre seg inn i bygningen. Husk alltid å lagre brennbart materiale minst fem meter fra fasaden.

Lovverk og forsikringer stiller krav til at man må ha riktig brannslokkingsutstyr og en rømningsplan. Brannsluknings- og brannvernutstyr vil bare være til hjelp hvis personalet vet hvordan de skal bruke det. Gi de ansatte opplæring i reglene. Det er også din jobb regelmessig å kontrollere lokalene for brannfare.

 

Gjør det vanskeligere for tyver

Dessverre er innbrudd og tyverier vanlig på kontorer. Det kan være en tredjepart som bryter seg inn eller bruker en ansatt til å komme inn uten å utløse alarmsystemet. Det handler om å redusere mulighetene tyvene har til å handle. Lagre tyveriutsatte gjenstander strategisk. Det er også lurt å utstyre kritiske områder, som innganger, med alarmer og kameraovervåkning. Og gi de ansatte opplæring i hvordan de skal opptre hvis de støter på en innbruddstyv.

 

Hold oversikt over de ansattes helse

Kontorarbeid innebærer ofte mye stillesittende/-stående arbeid og store arbeidsbelastninger. Invester i de ansattes helse gjennom å snakke om helse, gjennomgå ergonomi på arbeidsplassen, og oppmuntre til å ta pauser. Husk også å regelmessig undersøke arbeidsmiljøet for å avdekke risikofaktorer for de ansatte. Jobb systematisk med arbeidsmiljøspørsmål og jobb aktivt med bedriftskulturen for å fremme et godt arbeidsmiljø.

 

Ikke glem risiko på nett

De fleste kontoroppgaver skjer nå digitalt. Dessverre gjør det bedrifter og ansatte sårbare overfor ulike typer cyberangrep. Målrettede angrep kan rettes mot både små og store bedrifter. Sensitiv informasjon kan havne i feil hender, og du kan bli utsatt for identitetstyveri. Innarbeidede rutiner med hyppig bytte av passord kan begrense dette. Det er også viktig å skille mellom det digitale miljøet som brukes på jobb og det som brukes privat. Det private miljøet er nesten aldri like sikkert.      

 

Hva skal du gjøre hvis det skjer en ulykke?

Noen ganger hender det utenkelige, selv om du har gjort det du kunne for å minimere risikoen. Derfor er det minst like viktig at alle vet hva de skal gjøre i nødstilfeller. Sørg for at de ansatte, også nyansatte, er kjent med prosedyrene og bruk av sikkerhetsutstyret.

For å hindre at liknende ulykker oppstår, er det også viktig at du som leder, dokumenterer hva som har skjedd, og lærer av situasjonen. Alle alvorlige ulykker som involverer ansatte, skal rapporteres til Arbeidstilsynet, og det er viktig å rapportere tyveri til politiet.

Vær også oppmerksom på at bedriftskulturen kan være avgjørende for om de ansatte rapporterer mindre ulykker og risikofaktorer de har identifisert. En god arbeidskultur som fremmer sikkerhet, vil også skape et bedre arbeidsmiljø.

 

Ta den riktige avgjørelsen med hjelp fra Securitas

Når du og dine ansatte føler dere trygge på jobben, jobber dere mer effektivt og produktiviteten øker. For å sikre at alle potensielle risikofaktorer i lokalene er identifisert, og at de riktige sikkerhetsløsningene er installert, kan du konsultere eksperter på området.

Med Securitas som partner trenger du ikke bekymre deg over sikkerheten på arbeidsplassen. Vi har omfattende erfaring, et bredt utvalg sikkerhetssystemer og kan tilby alt fra en ende-til-ende-sikkerhetsløsning til kontoret, til hjelp med et bestemt område.

Trenger du hjelp med risikovurdering og sikkerhetsløsninger? Ta kontakt med oss, så ringer vi deg tilbake og hjelper deg forbedre sikkerheten på kontoret ditt. Den første risikovurderingen betaler du ikke for.

For fakturaspørsmål så send en epost til fakturakunde@securitas.no

For spørsmål rundt rekruttering, vekterkurs og mer, så send en epost til henvendelse.rekruttering@securitas.no

For spørsmål tilknyttet teknikk eller tekniske utfordringer, så send en epost til alarm@securitas.no

Om du har en tilbakemelding til Securitas kan du dele den med oss på alarm@securitas.no

For en generell henvendelse så send en epost til info@securitas.no

Beklager, vi støtter ikke denne nettleseren. For å se vår nettside, forsøk en annen browser, som Chrome, Safari, Forefox eller Edge