Skip to main content

Har firmaet ditt godkjent alarm?

Å holde oversikt over forsikringskravene du må oppfylle, for å sikre bedriften din, er ingen enkel oppgave. I tillegg skal du tenke på kjernevirksomheten din. Dersom du sørger for å oppfylle vilkårene som forsikringsselskapet har satt til sikkerhet, vil du spare deg selv for en real hodepine dersom du må å sende inn et forsikringskrav.

Her forteller vi mer om ulike alarmklasser og gir råd om hvordan du sjekker at bedriften din oppfyller kravene til forsikring. Vi gir deg også eksempler på sikkerhetsløsninger og -utstyr som sørger for økt sikkerhet på arbeidsplassen.

 

Et godkjent alarmsystem er påkrevd for å motta kompensasjon

Det er helt vesentlig å vite hvilke forsikringsvilkår som gjelder for sikkerheten ved bedriften din. En god start er å sørge for at virksomheten din har et godkjent alarmsystem, siden dette er et obligatorisk krav som forsikringsselskapene stiller for å utbetale kompensasjon ved for eksempel innbruddsforsøk. Begynn med å fastslå hvilken alarmklasse du skal ha.

 

Hvilken alarmklasse gjelder for bedriften din?

For privatpersoner finnes én alarmklasse og for små og mellomstore bedrifter bedrifter finnes ytterligere to. Risikoen vurderes ut fra hva som befinner seg innenfor bedriftens fire vegger og vurderes fra lav til høy risiko. Eksempler på bedrifter og sektorer innenfor høyeste alarmklasse er gullsmeder, banker, forhandlere, farmasøytiske selskaper. Det kan være lurt å sørge for at selskapet har en høyere alarmklasse ved IT-investeringer eller for ulike typer maskiner. Uansett bransje eller tilnærming bør alle bedriftseiere spørre seg selv: hva ønsker jeg å beskytte, og hva ville konsekvensene være av ikke å få utbetalt forsikringspremie?

 

Flere årsaker til høy sikkerhet

Det er selvsagt flere grunner til å ha høy sikkerhet enn bare å etterkomme regler og forsikringskrav. Vurder hvordan virksomheten din vil bli påvirket av en omfattende skade. Vil produksjonen bli påvirket? Ville det økonomiske tapet være mulig å bære? Jo høyere sikkerhet, jo bedre vil du være dekket økonomisk. Som arbeidsgiver vet du også at sikkerhet er viktig for de ansattes trygghet og yteevne. Også her er sikkerhet og kunnskap om sikkerhetsprosedyrer nøkkelfaktorer for tilliten til deg som arbeidsgiver.


Hvordan innfri kravene til forsikring

Hvilken alarmklasse du har er av stor betydning for forsikringen din. Bedriften din vil allerede ha blitt tildelt en alarmklasse. Forsikringsselskapet ditt kan fortelle deg hvilken klasse bedriften din befinner seg i. Basert på dette hjelper Securitas deg med å installere riktig alarmsystem slik at du innfrir forsikringsselskapets krav til sikkerhetsløsning.

 

Risikovurdering på stedet

Avhengig av hvilken alarmklasse bedriften din har fått tildelt, gjennomfører vi enten en risikovurdering på stedet eller en ekstern risikovurdering. Vi går gjennom behovene dine sammen og ser på plantegninger og -oppsett. Deretter setter vi sammen en sikkerhetsløsning som er skreddersydd bedriften din, med godkjent alarmsystem som oppfyller vilkårene i forsikringspolisen din. Vi gjennomfører en inspeksjon av lokalene dine for å kartlegge hva du trenger.

Noen eksempler på sikkerhetsløsninger:

  • Kortlesere på innsiden og utsiden av dørene
  • Dører med elektriske eller motoriserte låser
  • Ulike alarmvarianter (dør-, vindus - og bevegelsesdetektorer)
  • CCTV (Kameraovervåkning)
  • Vektere som kontrollerer eiendommen/lokalene etter stengetid

 

I to-etasjes bygninger kan vi oppleve at det bare er første etasje som er beskyttet med alarm. Vi avdekker hull i bedriftens nåværende sikkerhetssystem slik at vi kan øke beskryttelsgraden og sørge for at du møter kravene forsikringsselskapet stiller til sikring.

 

Hva trenger du å beskytte?

Ved hjelp av Securitas’ produkter og råd kan du være trygg på at virksomheten din innfrir kravene som forsikringsselskapet stiller. Vi setter sammen skreddersydde sikkerhetsløsninger basert på behovene til din bedrift. Å kontakte Securitas er det derfor første steg på veien mot tryggheten om at virksomheten din innfri alle forsikringskrav.

 

Er du usikker på om bedriften oppfyller alle forsikringskravene, og ønsker å lære mer om risikovurdering og sikkerhetsløsninger? Ta kontakt! Legg igjen kontaktinformasjonen din, og en av våre rådgivere vil kontakte deg.

For fakturaspørsmål så send en epost til fakturakunde@securitas.no

For spørsmål rundt rekruttering, vekterkurs og mer, så send en epost til henvendelse.rekruttering@securitas.no

For spørsmål tilknyttet teknikk eller tekniske utfordringer, så send en epost til alarm@securitas.no

Om du har en tilbakemelding til Securitas kan du dele den med oss på alarm@securitas.no

For en generell henvendelse så send en epost til info@securitas.no

Beklager, vi støtter ikke denne nettleseren. For å se vår nettside, forsøk en annen browser, som Chrome, Safari, Forefox eller Edge