Havnevakthold

Securitas’ spesialutdannede vektere sikrer havner over hele landet.

HVA ER DET?

Innovativ og kosteffektiv kameraovervåking som forhindrer uønskede hendelser. Kameraløsningen fjernbetjenes av operatører fra Securitas operasjonssentral.

HVORDAN FUNGERER DET?

Spesialutdannede vektere utfører vakthold i henhold til ISPS-koden (International Ship and Port Facility Security) og påser at kommunikasjonen mellom vektere, PFSO (Port Facility Safety Officer) og SSO (Ship's Safety Officer) fungerer optimalt.

HVEM PASSER DET FOR?

Norske havner og havneterminaler som har anløp av skip i internasjonal trafikk, som er underlagt ISPS-koden, og som har tatt mål av seg å beskytte fartøyer, besetning og passasjerer.

 

 

ANDRE RELATERTE TJENESTER TIL HAVNER

 

Screening

Vi kan tilby sikkerhetskontroll ved hjelp av røntgenmaskin, håndholdte metalldetektorer, portaler, bombesniffere etc. på havneanlegg, terminaler og ombord i båter. I tillegg har vi fullt utstyrte mobile enheter som er bemannet med sikkerhetskontrollører med erfaring fra fergeterminaler og flyplass. Alle våre sikkerhetskontrollører er utdannet og opplært i henhold til gjeldende krav og forskrifter.

Cruise

Cruiseskip har ofte spesielle krav og ønsker til sikkerheten på og rundt havneanlegget. Securitas har lang og omfattende erfaring med å trygge passasjerer og besetning i ulike situasjoner.

Rådgiving og beredskap

Vi kan også tilby assisterende PFSO som kan bistå ved behov. Vi kan også tilby rådgiving og bistand knyttet til sikkerhets- og sårbarhetsvurderinger, samt beredskapstjenester, i samarbeid med Nordic Crisis Management.

 

 

 

 

Jeg ønsker mer informasjon, vennligst kontakt meg
*
*
*
*

Ved å sende inn skjemaet, godtar du at vi behandler dine personopplysninger i henhold til vår personvernerklæring