Nattesøvnen sikres og kroner spares

En mobilvekter kan oppdage avvik i din virksomhet, både i og utenom arbeidstid.

HVA ER DET?

Mobilt vakthold handler om forebygging og trygghet på tider av døgnet der en virksomhet er sårbar og har vanskelig for selv å ivareta sikkerheten. Tjenesten kan tilpasses et vidt og variert spekter av virksomheter og behov.

HVORDAN FUNGERER DET?

Mobilt vakthold kan bety at en mobilvekter inspiserer din bedrift når virksomheten står tom. Vekteren vurderer og dokumenterer avvik som kan utgjøre sikkerhetsrisiko, sjekker ID av påtrufne på stedet, bortviser uvedkommende samt kvitterer og undersøker innbrudds- og brannalarmer. Inspeksjonen blir dokumentert elektronisk.

HVEM PASSER DET FOR?

Svært få virksomheter har ressurser til å bemanne sine fasiliteter døgnet rundt for å forebygge driftstans og sikre sine verdier. Uvedkommende og kriminelle vet å utnytte sårbare tider, og skader som oppstår som følge av vannlekkasjer eller tekniske brudd har en lei tendens til å oppstå når ingen er til stede.

– Studentsamskipnaden leier ut rundt 5000 sengeplasser til studenter her i Trondheim. Securitas er en trygghet for oss som oppdragsgiver men også for beboerne, som er en uniformert tilstedeværelse som bistår med ulike problemer og henvendelser.

Jan Håkon Bekkavik

Driftssjef, SIT

SIT_Bekkavik

Jeg ønsker mer informasjon, vennligst kontakt meg
*
*
*
*

Ved å sende inn skjemaet, godtar du at vi behandler dine personopplysninger i henhold til vår personvernerklæring