Enighet om vekteroverenskomsten

24. april 2014

Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service har kommet til enighet om årets tariffoppgjør.

– Det har vært tøffe forhandlinger og det ble et kostbart oppgjør, men vi er fornøyde med å ha kommet i mål, sier forhandlingsleder Petter Furulund.

NHO Service valgte å gjenoppta forhandlingene da sonderingene viste at det var mulighet til å komme til enighet uten å gå til riksmekleren.

– Dette viser at begge parter hadde et sterkt ønske om å komme til en frivillig løsning. I tillegg til økning i grunnlønn er natt og ubekvemstilleggene justert, sier Furulund.

Martin Holmen, administrerende direktør i Securitas AS, deltok i forhandlingene og deler forhandlingslederens synspunkter.

– Det har vært krevende forhandlinger. Vi har strekt oss langt for å unngå konflikt og mekling, og vi er fornøyd med å ha funnet en løsning, sier Martin Holmen.

Frist for vedtakelse er 23. mai. Les mer om overenskomsten, og last ned protokollen, på NHO Service sine nettsider.