Oppstart Avinor-kontrakt

28. februar 2014

Fra 1.mars løper den nye kontrakten med Avinor. Securitas Aviation er godt forberedt.

Ny kontrakt omfatter sikkerhetsoppdraget på 45 lufthavner og kontrollsentralen på Røyken. Kontrakten har en varighet på fire år, med mulighet for to års forlengelse.

-God service har stått i sentrum i forberedelsene gjort sammen med Avinor på hver enkelt lufthavn, sier divisjonsdirektør i Securitas Aviation, Dorothy Billett. Hun ser frem til oppstart, og håper de reisende vil sette pris på ekstra god service på lufthavnene fremover.

Du kan lese mer om oppstarten av den nye kontrakten i siste utgave av 24 timer