Securitas rolle i Brevik-saken

16. august 2013

Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Brevik natt til 3. august. En Securitas-vekter bidro til at videomateriell som viste de involverte partene ble offentlig kjent.

Vekteren har i denne saken gått ut over sine fullmakter og brutt Securitas retningslinjer.

– Vi ser at vår vekter har handlet i beste mening og bidratt positivt i denne saken. Samtidig må vi ta inn over oss at våre retningslinjer ikke er fulgt, sier Jarle Ramskjær, markeds- og kommunikasjonsdirektør i Securitas AS.
Vekteren har blitt skjermet etter eget ønske, men er tilbake i tjeneste fra neste uke.

– Saken har blitt tatt på alvor og vi har prioritert å få klarhet i hva som har skjedd og samtidig støttet vekteren. Vi opprettet en dialog med politiet for å bistå deres arbeid, avslutter Ramskjær.

Priv. til red.
Vi ber om forståelse for at den involverte vekteren ikke ønsker å uttale seg til media