Securitas tar ansvar for de terrorberørtes trygghet

15. mars 2012

Securitas har vunnet anbudet om å levere vakthold til Oslo Tingrett i forbindelse med rettsaken etter terrorangrepet i Oslo og på Utøya.

Securitas vil ha vaktholdet ved Oslo Tingrett, og skal se til at uvedkommende ikke tar seg inn i bygget mens rettssaken pågår. Det er kun akkrediterte personer som kan være til stede og følge saken i Tingretten. Det vil dessuten opprettes to pressesentre og et pårørendesenter. Securitas vil ha vakthold og yte service også ved disse.
-Vi er glade for å ha fått dette oppdraget og for at Oslo Tingrett anser Securitas som den foretrukne partner når det gjelder disse oppdragene, sier administrerende direktør Martin Holmen.
- Securitas ønsker å ta et samfunnsansvar og jeg tror mange av våre ansatte føler det er viktig å få utføre tjenester i en sak som berører oss alle, sier han.
Tingretten har satt av ti uker til behandling av rettssaken. Det er varslet et enormt presseoppbud da også utenlandske medier følger saken tett.

Relevante dokumenter