Historisk samarbeid mellom vektere og politi

18. januar 2018

Norge er først ute i Europa med å formalisere et tett samarbeid mellom politi og vektere. Avtalen ble undertegnet av politidirektør Odd Reidar Humlegård og NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

-Dette er en viktig milepæl. Avtalen er en anerkjennelse av bransjen og den innsatsen vi legger ned hver dag i hele landet. Bransjen har teknikk, kapasitet og fleksibilitet som politiet kan ha god nytte av, sier administrerende direktør i Securitas Martin Holmen.

NHO Service og Oslo politidistrikt utviklet i 2015 en praktisk veileder som beskriver hvordan sikkerhetsbransjen og politiet kunne samhandle bedre innenfor dagens lovverk. Veilederen ble prøvd ut i et pilotprosjekt. Erfaringene er meget gode. Det har ledet til at politi og vektere over hele landet formaliserer et tett samarbeide. Det betyr alt fra informasjonsutveksling i hverdagen til felles øvelser, krise- og beredskapsarbeid.

-  Allerede i neste uke samler vi alle landets politimestere til et møte og da vil denne avtalen stå på agendaen, sa direktør Odd Reidar Humlegård i Politidirektoratet (POD) da avtalen ble underskrevet i dag.

- Det er like mange vektere som det er politifolk i Norge. Det er vanskelig å se hvordan vi kunne klart oss uten dere. Sikkerhetsbransjen har mye å være stolt av. Dere står for ryddighet. Ordnede former. Er velutdannet. Det er høyt nivå på teknikk og kapasitet, sa Humlegård.

NHO-sjef Kristin Skogen Lund understreket hvordan vektere er til stede over hele landet og gjennom økt samhandling med politi vil forebygge kriminalitet, takle kriser og uforutsette hendelser, samt bidra til bedre ressursutnyttelse.

- Vi skal ikke gå politiet i næringen, men bidra til felles beste. Vi kan også være stolte av at denne avtalen er unik i europeisk sammenheng, at lille Norge kan gå foran å vise vei, sa Kristin Skogen Lund. Hun benytter også anledningen til å takke POD for meget godt samarbeid om utarbeidelse og ferdigstillelse av ny nasjonal grunnopplæring for vektere som startet opp 1. januar 2018.

(Tekstutdrag fra NHO)