Avtale gir læreplassgaranti for elever

26. oktober 2018

Denne uken signerte Securitas AS samarbeidsavtale med Akershus fylkeskommune. Avtalen skal gi læreplassgaranti til elever som er kvalifisert til å få en læreplass.

Avtalen har som formål å forplikte partene til å samarbeide om å:

  • styrke samarbeidet mellom skole og arbeidsliv
  • lette overgangen fra skole til læreplass for elevene i utdanningsprogrammet Service og samferdsel ved de deltakende skolene  
  • øke rekrutteringen til flere lærefag innen utdanningsprogrammet
  • øke søkningen til Service og samferdsel i Akershus fylkeskommune

- Elever på VG2 service og samferdsel som tilfredsstiller både kravene for læreplass og Securitas sine krav til ansettelse får læreplass i Securitas, sier fagopplæringsleder Tom Andersen i Securitas. 

Securitas har også signert avtale med Oslo fylkeskommune, Lier videregående skole og er i god gang med å få på plass avtaler med flere fylkeskommuner.

Stort fokus på lærlinger i Securitas

I Securitas har satsningen på lærlinger vært stor over flere år. I 2018 er det 124 elever som har læreplassen sin hos Securitas. 

-Vi er opptatt av å videreutvikle vekterfaget og bransjen, og det å satse på lærlinger er viktig for fremtiden. De aller fleste tar utdanningen i sikkerhetsfaget, men vi har også lærlinger innen kontorfag. Gledelig er det også at vi i år har to lærlinger i dataelektronikerfaget, avslutter Andersen.