Nytt kull med Securitas-lærlinger godt i gang med skoleåret

5. september 2019

I Securitas er fokuset på morgendagens vekter og videreutvikling av vekterfaget stort. Lærlingene er en viktig brikke i bidraget med å sikre fremtidens kompetansebehov.

-I år har vi 52 nye lærlinger på plass. Ni av disse går dobbeltkompetanseløpet og starter som både elev og lærling ved oppstart i VG1. Etter fire år vil de ha både studiekompetanse og fagbrev. De øvrige har gått to år på videregående skole og vil de neste to årene være lærlinger på heltid. Totalt har vi over 140 lærlinger fordelt over hele landet dette året, sier Tom Andersen som er fagopplæringsansvarlig i Securitas.

Med lærlingeordningen får vi inn elever som lærer å kjenne Securitas fra grunnen av, og de vil ved ferdig utdannelse ha opparbeidet seg ferdigheter til løse arbeidet med høy faglig kvalitet.

-Securitas har hatt lærlinger siden 2000, men det var i 2015 vi fikk godkjent opplæringskontoret og satte tydelige mål for videre satsing. Siden 2016 har vi hatt nærmere 400 lærlinger gjennom utdanningsløpet, sier Andersen.

Det er skoleavdelingen i samarbeid med drift rundt om i hele landet som har ansvaret for opplæringen. Tilbakemeldingen fra både instruktører og de som følger opp elevene ute i drift, er at det er inspirerende og lærerikt å jobbe med lærlingene. Ved å lære opp andre utvikles også egen kompetanse, forteller Andersen.

Fagprøve gjennomført med glimrende resultater

Kull 2018-2019 har nettopp fullført læretiden og gjennomført fagprøven med glimrende resultater. De som ønsker det har fått tilbud om fast jobb i Securitas. Det er også noen som ønsker å ta påbygg for å oppnå studiespesialisering. Mange av disse fortsetter allikevel i en deltidsstilling og forblir i Securitas.

-Som seriøs lærebedrift ivaretar vi også en viktig samfunnsoppgave ved å gi elever mulighet til å fullføre en fagutdannelse avslutter Andersen.

Om lærlingeordningen:
Lærlingeordningen er en del av det norske offentlige utdanningssystemet, og ansvaret er som i øvrig videregående opplæring delegert til fylkeskommunene. I læretiden gis både opplæring og mulighet til å arbeide praktisk i faget. Bedriften og lærlingen følger en læreplan som beskriver hva hun skal kunne når opplæringen er gjennomført.  Ved oppstart av læretiden inngås en opplæringskontrakt med bedriften, eller med et opplæringskontor. I tillegg inngås en arbeidsavtale med bedriften.

Den vanligste måten å gjennomføre et lærlingeløp i dag er at eleven først går to år på videregående skole for så å søke læreplass. Læretiden blir da to år (noen fag har lengre læretid). Det er også mulig å starte direkte i lære og ta hele opplæringen der, eller gå ett år på skolen og så tre år i lære.