Formalisering av samarbeid med Oslo politidistrikt

2. juli 2018

Mandag signerte Oslo politidistrikt, Securitas, PSS Securitas og 5 andre sikkerhetsselskap en lokal samarbeidsavtale som skal sikre samhandling mellom politi og vektere. Avtalen skal bidra til å forebygge og forhindre kriminalitet, samt opprettholde sikkerhet, ro og orden.

Avtalen kom på plass etter at det tidligere i år ble formalisert et samarbeid mellom vektere og politi med en sentral samarbeidsavtale mellom NHO og Politidirektoratet.

-Samarbeidet med sikkerhetsbransjen i Oslo har vært svært godt i mange år og er også grunnlaget for at den sentrale avtalen kom på plass. Bransjen er en betydelig ressurs for politiet og ved å involvere hverandre kan vi utvikle et allerede godt samarbeid uttalte politimester i Oslo Hans Sverre Sjøvold i forbindelse med signeringen av den lokale avtalen.

Det er omtrent like mange ansatte i sikkerhetsbransjen som politiansatte. Vektere og ordensvakter er der folk ferdes, og sitter derfor på mye og god kunnskap. Politiet og sikkerhetsbransjen skal involvere hverandre i aktuelle planer, i øvelser, evaluering og læring. Avtalen skal sikre kjennskap til aktørenes virksomhet, ressurser, kompetanse og organisering og innebærer ikke nye fullmakter til bransjen. Vekterne skal ikke gjøre politiarbeid, men vekterne skal bidra til at politiet kan gjøre sin jobb enda bedre.

Regiondirektør John Erik Strømstad og avdelingsleder Alf Samuelsen signerte avtalen på vegne av Securitas og PSS Securitas.

-Denne avtalen handler om tillitt til bransjen. Ved å dele erfaringer styrkes samarbeidet og jeg har forventninger om at vi i fremtiden også kan utvikle samarbeidet og utvide avtalen, sa Strømstad i forbindelse med signeringen.

Foruten Securitas og PSS Securitas signerte Oslo-politiet avtale med Nokas, KeySec, Skan-kontroll, City Security, og Pro Sec.