Samarbeidet med Norsk Jernbanemuseum videreføres i to nye år

2. mai 2018

Securitas har signert en ny avtale med Jernbanedirektoratet, Norsk Jernbanemuseum på Hamar.

Avtalen har en varighet på to år med opsjon på ett pluss ett år.

–Securitas har levert sikkerhetsløsninger til Norsk Jernbanemuseum i en årrekke og det er svært hyggelig at vi fortsatt får tillit. Dette viser at Norsk Jernbanemuseum er godt fornøyd med vår leveranse, sier avdelingssjef for Securitas Innlandet, Egil Vold.

Avtalen omfatter mobilt vakthold og i anbudsbesvarelsen oppnådde Securitas en score på 100% (40% pris og 60% kvalitet).

–Kvalitet i leveransen er svært viktig for oss, og gjennom denne avtalen er museet sikret nettopp dette. Securitas har truffet godt på hvilket behov museet har når det gjelder sikkerhetsløsninger, sier museumsdirektør Erik Kristoffersen.

Senior kontraktsrådgiver i Jernbanedirektoratet, Kristian Gythfeldt, påpeker at geografisk forankring og rask responstid er av stor betydning i denne sikkerhetsleveransen.

Kontrakten trer i kraft fra dags dato, og inneholder også en opsjon på mulig utvidelse til flere adresser.