Samarbeidsavtale med Trøndelag politidistrikt

21. desember 2018

18. januar i år signerte NHO og Politidirektoratet en intensjonsavtale for å formalisere samarbeidet mellom sikkerhetsbransjen og politiet.

- Det er like mange vektere som det er politifolk i Norge. Det er vanskelig å se hvordan vi kunne klart oss uten dere. Sikkerhetsbransjen har mye å være stolt av. Dere står for ryddighet. Ordnede former. Er velutdannet. Det er høyt nivå på teknikk og kapasitet, sa Politidirektør Odd Reidar Humlegård når intensjonsavtalen ble undertegnet i januar.

I løpet av året har det blitt signert lokale samarbeidsavtaler med politidistriktene i Oslo, Sør-Vest, Nordland og Innlandet. 19. desember kom avtalen med Trøndelag Politidistrikt på plass og avdelingssjef for Securitas i Trøndelag, Kjell Ivar Andersen signerte på vegne av Securitas AS, PSS Securitas AS og Securitas Aviation AS.

Formålet med avtalen er å sikre samarbeid for å forebygge og bekjempe kriminalitet, samt opprettholde sikkerhet, ro og orden. Avtalen skal bidra til å utvikle samarbeidet mellom politiet og sikkerhetsbransjen for å sikre den alminnelige tryggheten i samfunnet. 

-Vi har allerede et godt samarbeid med politiet i Trøndelag og denne avtalen forplikter til å videreutvikle samarbeidet for begge parter. Ingen av aktørene får flere ressurser i dette samarbeidet, men vi får utnyttet de ressursene vi har bedre og til det beste for alle. Resultatet vil være at vi får en raskere og mer helhetlig respons på uønskede hendelser, sier Kjell Ivar Andersen i Securitas.

Næringslivskontakt i Trøndelag Politidistrikt, Terje Lunde, trakk i sin tale linjene helt tilbake til 1270. Da kom Magnus Lagabøtes landlov om vektere og i 1686 kom første politimester i Trondheim utnevnt av kongen. -I dag formaliserer vi et samarbeid mellom disse aktørene, oppsummerte Lunde.