Securitas ivaretar sikkerheten ved Oslo Havn

13. desember 2016

Securitas har inngått avtale med Oslo havn om å ivareta vakthold knyttet til cruiseanløp og bulktransport ved Oslo Havn.

Avtalen er knyttet til ISPS-vakthold der spesialutdannede vektere utfører vakthold i henhold til ISPS-koden (International Ship and Port Facility Security).

– Vi er svært glad for å signere avtale med Securitas, forteller Camilla Furuholmen, fungerende trafikkdirektør ved Oslo Havn. – Som Norges største havn har vi hele tiden søkelyset på oss både fra publikum og myndigheter når det gjelder beredskap og sikkerhet. Da er det tilfredsstillende å ha en stødig og seriøs leverandør med på laget forteller hun.

– Securitas ble valgt som leverandør på bakgrunn av et svært godt og gjennomarbeidet tilbud, forteller Erling Jenssen, terminalrådgiver ved Oslo Havn. Securitas presenterte en profesjonell organisasjon og synliggjorde god kvalitet i sin presentasjon av tilbudet. Vi har store forventninger til at Securitas blir en aktiv bidragsyter i utviklingen av sikkerhet og beredskap ved Oslo Havn, avslutter Jenssen.

Avtalen trer i kraft 1.1.2017 og har en varighet på 2 år (+1+1).

– Vi er svært fornøyd med å få Oslo Havn som kunde forteller Hannes Kvibling og John Sørbo hos Securitas. Dette er en avtale som setter store krav til oss som leverandør, og vi ser frem til å komme i gang med samarbeidet. Vi har allerede mange vektere med utdannelse innen ISPS, og flere er i gang med videreutdanning så vi er klar til å ta imot cruisetrafikken i Oslo, avslutter de.

 

 

Fakta om Oslo Havn

Oslo havn er Norges største offentlige gods- og passasjerhavn. Oslo Havns hovedformål er å sørge for en effektiv og rasjonell havnedrift.
I dette ligger det å tilrettelegge for effektiv og miljøvennlig sjøtransport og føre oppsyn med trafikken i havnedistriktet.
Oslo Havn KF skal også forvalte havnens eiendommer og innretninger på en økonomisk og miljømessig god måte.