Securitas sender lærlinger til utlandet som første i faget

9. juni 2017

Securitas skal i samarbeid med Erasmus+ sende de første lærlingene innen sikkerhetsfaget i Norge til utlandet som en del av opplæringen.

Dette har aldri før blitt gjort i sikkerhetsfaget. Vi ble forespurt av Erasmus+ både fordi vi er samarbeidspartner med de fleste skolene og fordi vi er opplæringsgodkjent i Norge, sier fagopplæringsleder i Securitas, Tom Andersen.

Lærlingene fra Norge reiser til England på utveksling i seks uker i høst og skal jobbe som lærling for Securitas UK. Securitas sitt opplæringskontor i Norge har sammen med Erasmus+ utviklet læreplanen for oppholdet.

Utvekslingen gjelder for 2. årslærlinger som har fylt 18 år. Fire lærlinger får dra i første omgang, og de blir valgt på bakgrunn av intervjurunder med representanter fra Erasmus+ og ved hjelp av tilbakemelding fra avdelinger de har jobbet på. De fire utvalgte mottar stipend fra Erasmus+.

Vi har laget et kjempespennende opplegg til dem. Lærlingene vil over seks uker bli kjent med forskjellige tjenester i UK og lære hvordan de jobber internasjonalt med sikkerhet. For eksempel har de et litt annet fokus på terror enn det vi har her, så det vil være en interessant erfaring å ha med seg hjem igjen, sier Andersen.

Foreløpig sendes ikke britiske lærlinger til Norge, da England ikke har samme lærlingordningen som i Norge. Andersen kan fortelle at dette jobbes det med, sammen med Securitas sin samarbeidspartner i UK, Securitas Training and Development Academy. Erasmus+ representanten, som var med på besøk til Securitas UK for å utforme programmet tidligere i vår, er godt fornøyd med opplegget.

Studiebesøket hos Securitas UK var både lærerikt og målrettet. Securitas UK viste tydelig interesse i prosjektet og vilje til å innfri våre forventninger. Inntrykket er at forarbeidet fra Securitas Norge og Securitas UK er omfattende. Prosjektet er godt forankret i begge land og en felles forståelse for læringsutbyttet er dannet. Jeg har derfor tro på at prosjektet vil bli vellykket. Nå som forankringen er sikret, gjenstår det å velge riktige kandidater, sier rådgiver ved Akershus fylkeskommunes avdeling for videregående opplæring, Guillaume Jagle.

Lærlingene skal jobbe i forskjellige tjenester inkludert mobilt vakthold, stasjonært vakthold, operasjonssentralen, og brann og redning i tillegg til å motta opplæring i blant annet risikovurdering, økonomi og salg. De skal også gå fem dager på Securitas Fire & Rescue College som har utdannet 600 brannmenn i UK. Denne skolen samarbeider blant annet med brannvesenet i London og forsvaret. Lærlingenes arbeidsdag vil være i henhold til norske lover.

De vil få en bredere forståelse av hva sikkerhetsarbeid går ut på og hvordan sikkerhetsarbeid foregår i utlandet. Det vil blant annet bli et større fokus på sikring mot terror, og her har jo UK mye erfaring som vil være spesielt nyttig å ta med tilbake, sier Andersen.

Om Erasmus+

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett for perioden 2014-2020.  Noen av de mest sentrale satsingsområdene i Erasmus+ er kvalitet i undervisning og opplæring, innovasjon og koblingen mellom utdanning og arbeidsliv. Erasmus+ er utformet med mål om å bekjempe arbeidsledigheten, som spesielt har rammet unge. Les mer her: https://www.siu.no/erasmuspluss