Securitas vant storkontrakt med Kriminalomsorgen region Øst

25. april 2017

Indre Østfold fengsel og Ullersmo fengsel har valgt Securitas til å levere produkter og tjenester innenfor TV-overvåkning og VMD (Video Motion Detection) overvåkningssystem.

Kontraktssummen er på ca. 20 millioner kroner, mens evalueringssummen kommer på hele 24 millioner kroner. Hvor mange av opsjonene som blir utløst samt tilleggene som kommer vil vi først få vite når begge prosjektene er gjennomført.

-En kjempeviktig og prestisjetung avtale er gått til oss, sier salgsdirektør ved Securitas Teknikk Stein Kjetil Sveen.

Kriminalomsorgen region Øst tildelte Securitas ti av ti mulige på både kompetanse, oppgaveforståelse og integrasjon da de vurderte vår løsning opp mot konkurrerende tilbydere.

-En høysikkerhetsleveranse av denne dimensjon innenfor noen av Norges høyrisikofengsler er en bekreftelse på at Securitas nå er en totalleverandør innenfor sikkerhetsbransjen. Teknologien og løsningen som leveres ligger i det øvre sjiktet av det som er å oppdrive på det internasjonale markedet. Dette er i tråd med Securitas sin strategi om å bli en ledende leverandør innenfor tekniske løsninger, sier Sveen.

Om Kriminalomsorgen

Kriminalomsorgen skal gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet og som motvirker straffbare handlinger. Det skal legges til rette for at lovbrytere kan gjøre en egen innsats for å endre sitt kriminelle handlingsmønster.