Slukker kunstig brann med vann

29. januar 2018

Branntrening med pulverapparat og VR-teknologi har allerede vært tilgjengelig en stund. Securitas er alene om å tilby denne kursingen, som kombineres med teoretisk e-læring. Løsningen er vesentlig mer tidseffektiv og kostnadseffektiv enn tradisjonell branntrening utendørs, og med vannslange i tillegg til pulverapparat dekkes alle behov.

- Mange steder, som i offentlige bygg, har man vann som slukkemiddel. Derfor er det naturlig å tilby slukkescenario med vannslange til kundene våre, sier Ole-Ivar Bjørkamo, forretningsutvikler brann & redning hos Securitas.

Virkelig utstyr i et virtuelt rom

Real Training er det norske selskapet som står bak den tekniske løsningen. Etter å ha perfeksjonert opplevelsen av slukking med pulverapparat, har de nå utviklet vannslange som alternativ. Egenskapene for brannen, for eksempel flamme- og røykutvikling, programmeres inn. Og med bruk av vann inkluderes blant annet en tilleggsdimensjon som damputvikling fra vann som treffer varme overflater.

- Vi modifiserer utstyr til bruk i et virtuelt rom, og sørger for at opplevelsen kommer så nær virkeligheten som mulig. Vannstrålen stusser av vegger, elementer blir våte og rommet fylles av både damp og røyk når slokkingen pågår. Bak deg har du noen meter med slange, i hånden har du munnstykket, og strålens form endrer seg når du vrir på det. Sensorer og følere sender informasjon til datamaskinen, som endrer brannforløpet basert på hva man gjør, forteller gründer Arve Aasmundseth.

Securitas markedsfører den helnorske branntreningsmetodikken både i Norge og utlandet.