Test av alarmoverføring fra Securitas - Telenor og Telia stenger 3G-nettet fra 2019

4. januar 2019

For å sikre tilstrekkelig kapasitet for 4G-nettet, vil Telenor og Telia fra januar 2019 starte arbeidet med å stenge 3G-nettet som skal være slukket innen 2020.

De aller fleste av våre alarmer fungerer både på 2G og 3G, hvilket betyr at systemene skal fungere på 2G etter at nedkobling av 3G skjer, men det er allikevel viktig at våre kunder utfører månedlig test av alarmen som er installert av Securitas.

Ved spørsmål ber vi om at dere tar kontakt med vårt kundesenter på mailadressen alarm@securitas.no.

Les mer om Telenors «nedstengningsplan» på følgende link: https://www.telenor.no/bedrift/iot/m2m/3g/