Thomas Svebakk Wannebo i Securitas mottok utmerkelse fra politiet

13. desember 2019

Forrige uke arrangerte vårt kontor i Trondheim fagseminar for kunder og samarbeidspartnere. Politiinspektør og næringslivskontakt i politiet, Terje Lunde, var invitert for å snakke om samarbeidet med sikkerhetsbransjen. Han benyttet samtidig anledningen til å dele ut prisen «Den Gylne Penn» til Thomas Svebakk Wannebo som er driftsleder i Securitas.

-Denne utmerkelsen kom veldig overraskende på. Dette hadde jeg ikke forventet, men veldig hyggelig å få utmerkelse for jobben jeg gjør, sa Wannebo etter å ha mottatt prisen.

Wannebo har jobbet i Securitas siden 2005 og forteller at jobben som driftsleder byr på en variert hverdag med utfordringer og mulighet til å hjelpe og gjøre en forskjell for kundene. Han forteller at samarbeidet med politiet er svært positivt etter at en formell avtale kom på plass.

- Det er kortere vei mellom oss. Vekterne opplever en større annerkjennelse fra politiet i jobben de utfører, og dette har også ført til et større engasjement i forhold til vekternes bidrag til politiet, forteller Wannebo.

-Bakgrunnen for utdeling av «Den Gylne Penn» var et ønske om å etablere et motivasjonsfremmende tiltak for implementering av samarbeidsavtalen i Trøndelag politidistrikt. Prisen skal gå til sikkerhetsbransjens beste bidrag for å sikre samhandling og med formål om å forebygge og forhindre kriminalitet, samt oppretthold sikkerhet, ro og orden, forteller Terje Lunde i politiet.

Lunde forteller at Wannebo har utmerket seg med sine samarbeidsevner, lune og pliktoppfyllende fremferd.
-I nær dialog med sin oppdragsgiver er vaktholdet ved et kjøpesenter i Trondheim styrket for å unngå uønskede hendelser. Dette har gitt økt kvalitet på den forebyggende tjenesten, økt kundetilfredshet og et tryggere og sikrere arbeidsmiljø for de ansatte. Videre har tiltakene vært til inspirasjon og blitt eksempel til etterfølgelse for andre kjøpesenter i distriktet.  Wannebo har bidratt til å gi meningsfylt innhold i begrepet "beste praksis", sier Lunde. 

Samarbeidsavtalen skal sikre jevnlig kontakt, informasjonsutveksling knyttet til etterretning, sikkerhet og ordensrelaterte saker. Avtalen skal også tydeliggjøre ansvar, roller og oppgaver i daglig arbeid og ved større hendelser. Dette betyr ikke endring i fullmakter, men endring i samhandling for å utøve samfunnsansvar.  Samarbeidet er implementert i hele Trøndelag politidistrikt, og det er etablert faste operative møter i Trondheim, Stjørdal, Verdal og Namsos. Lunde forteller at samarbeidet fungerer meget godt og at det bør videreutvikles blant annet gjennom politikontaktordningen i distriktene.

-Det er all grunn til å gi honnør til vektere og politiets egne operative mannskaper for måten de har valgt å etablere dialog på. Terskelen for samarbeid er senket med en gjensidig forståelse for rolle- og ansvarfordeling, avslutter Lunde.