Skip to main content

Åtte fordeler med kameraovervåkning i restauranter

Når man går rundt og er bekymret for at noe kan skje med restauranten, stjeler det både tid og energi. Kameraovervåkning forebygger uønskede hendelser og øker sikkerheten for både gjester og ansatte, døgnet rundt. Her er åtte grunner til at du bør investere i et kameraovervåkningssystem for restauranten.

Strategisk plassert kameraovervåkning kan gi store fordeler for deg som er i restaurantbransjen. Det er en effektiv måte å forhindre innbrudd, hærverk og andre uønskede hendelser på – både i og utenfor lokalene. Det kan også gi deg bevismateriale ved eventuelle hendelser, og hjelper deg å unngå unødvendige utgifter ved falske alarmer. I tillegg kan du leve i trygg forvisning om at du ikke trenger å bekymre deg for sikkerheten når du ikke er på stedet. Her oppsummerer vi de største fordelene ved å bruke kameraovervåkning – og de beste tipsene for hvordan du kan sikre restauranten døgnet rundt. 

 

Hvorfor bør du installere overvåkningskameraer på restauranten?

 

1. Rask informasjon som lar deg treffe riktige tiltak umiddelbart

Det er ikke alltid nødvendig å ringe nødetatene når alarmen utløses. Ved hjelp av kameraer kan du raskt få oversikt over årsaken til at alarmen er utløst, og handle deretter. Hvis det oppstår en farlig situasjon, ser du i sanntid hva som foregår, så du kan forkorte hendelsesforløpet og redusere risikoen for mer alvorlige skader blant ansatte, gjester, inventar og utstyr. Hvis alarmen går ved en feil, kan kameraene vise hva som har skjedd, og utelukke at det er snakk om kriminelle handlinger.

 

2. Kameraer er avskrekkende for de som planlegger innbrudd og hærverk

De fleste innbrudd planlegges på forhånd, og gjerningsmennene streifer gjerne rundt for å finne lokaler som er dårligere sikret enn resten. Når du setter opp alarmsystemer med overvåkningskameraer, gjør du det mindre attraktivt å bryte seg inn. Husk også å sette opp tydelig merking og advarsler – ikke bare av personvernhensyn, men også fordi skiltingen i seg selv er avskrekkende. Utenfor restauranten bør kameraene dekke områder der folk samler seg, pluss alle inngangspunkter, inkludert vinduene. Hvis du for eksempel har en safe eller verdifulle gjenstander i rommet, bør du også ha kameraer som fanger opp disse. Ekspertene våre kan hjelpe deg med å bestemme hvor det er best å plassere kameraene, og hvordan du kan søke om eventuelle tillatelser.

 

3. Opptak er viktige bevis ved politietterforskning – og for forsikringsselskapet

Videoopptak fra overvåkningskameraer er et av de vanligste bevisene når det er mistanke om kriminelle handlinger mot en virksomhet. Hvis noe skjer med virksomheten eller de ansatte, har du opptak av det hele, som du kan dele med politiet. Forsikringsselskapet kan også ha interesse av å gå gjennom materialet for å undersøke hva som har skjedd. Jo raskere forsikringsselskapet kan trekke konklusjoner, jo raskere mottar du erstatningen for tapte eller ødelagte eiendeler og verdisaker.

 

4. Personalet kan se hva som skjer i og utenfor lokalene

Det kan være vanskelig for de ansatte å holde styr på alt som skjer i og utenfor restauranten. Når kameraene er korrekt plassert, får de ansatte oversikt over hele lokalet og alt som foregår. Kameraer utenfor inngangen gjør det også enklere for personalet å se hva som skjer utenfor. I tillegg øker kameraer sikkerheten når den siste personen på stedet stenger for dagen og forlater arbeidsplassen.

 

5. Kameraovervåkning beskytter mot hærverk   

Det er veldokumentert at hærverk på lokaler og eiendom reduseres ved bruk av kameraovervåkning. Akkurat som med innbrudd har kameraer en avskrekkende effekt på folk som er ute etter å gjøre hærverk – som da heller ser seg om etter et annet sted med lavere sikkerhet. Og hvis det faktisk begås kriminelle handlinger, har du i det minste fått opptak av gjerningsmannen.

 

6. Kameraer er et kostnadseffektivt sikkerhetstiltak 

Kameraovervåkning er kostnadsbesparende. Det gjør at man blir oppmerksom på hendelser som ellers ville ha hatt alvorlige og kostbare konsekvenser, som skade på lokaler, eiendom og ansatte. Med kameraovervåking kan du også enkelt identifisere falske alarmer, og du kan raskt hindre at nødetatene eller vektere rykker ut unødig. I tillegg holder kameraene full oversikt over hele virksomheten – døgnet rundt.

 

7. Kameraer fanger opp bevegelser utenfor restauranten 

Kraftige vindkast og dyr kan skape støy og uro utenfor bygningen. Med smart videoanalyse får du en funksjon som identifiserer bevegelsesmønstre og atferd, og raskt bekrefter om du har fått ubudne gjester, eller om det ikke er noe å bekymre seg for. Securitas videoanalysefunksjon kan stilles inn slik at opptaket starter noen sekunder før den mistenkelige bevegelsen.

 

8. Gi de ansatte et trygt arbeidsmiljø

Den siste grunnen til at man bør ha et kamerasystem på plass, er kanskje den viktigste. Den oppsummerer alle de nevnte årsakene til at du burde vurdere å ta i bruk kameraovervåkning – nemlig at kameraene både er avskrekkende og kan dokumentere kriminelle handlinger, og at det gjør de ansatte i stand til å ta trygge beslutninger. Det er rett og slett en effektiv sikkerhetsløsning for å skape et trygt arbeidsmiljø for de ansatte.

 

Få hjelp fra en pålitelig sikkerhetspartner

Securitas hjelper deg med allsidige sikkerhetsløsninger fra start til slutt. Vi gjennomfører en innledende risikovurdering og har både ekspertisen og sikkerhetsutstyret du trenger. Etter hvert som bedriften utvikler seg, hjelper vi deg med å oppgradere sikkerhetsløsningene i samsvar med behovene dine. På den måten kan du alltid føle deg trygg og fokusere på virksomheten din.

For fakturaspørsmål så send en epost til fakturakunde@securitas.no

For spørsmål rundt rekruttering, vekterkurs og mer, så send en epost til henvendelse.rekruttering@securitas.no

For spørsmål tilknyttet teknikk eller tekniske utfordringer, så send en epost til alarm@securitas.no

Om du har en tilbakemelding til Securitas kan du dele den med oss på alarm@securitas.no

For en generell henvendelse så send en epost til info@securitas.no

Beklager, vi støtter ikke denne nettleseren. For å se vår nettside, forsøk en annen browser, som Chrome, Safari, Forefox eller Edge