Skip to main content

Reduser sikkerhetsrisikoen for verkstedansatte

Verkstedjobbing innebærer ofte tungt fysisk arbeid. Det er viktig med kontinuerlig arbeid for å minimere risikoen for slitasje, belastningsskader og annet som kan gå ut over de ansattes helse og velferd. Vi hjelper deg å identifisere vanlige risikofaktorer i verkstedet, hvordan du reduserer dem og hva du bør gjøre ved en ulykke.

Gode ergonomiske forhold er viktig i krevende arbeidsmiljøer

De vanligste yrkesrelaterte skadene på verksteder skjer som regel i forbindelse med tunge løft og betjening av store maskiner. Når arbeidstempoet er høyt, skjer det lett ulykker som kan gi rygg- og leddproblemer. Invester i de ansattes helse ved å ha riktig lengde på arbeidsskift, pauser og hviletid samt riktig utstyr og opplæring. Organiseringen av arbeidet er viktig. Ikke la noen jobbe alene med oppgaver som er spesielt utsatt for ulykker. 

Arbeidsmiljøloven krever at du undersøker arbeidsmiljøet regelmessig for å sikre at de ansatte ikke utsettes for risiko. Sjekk støynivået i lokalene og tenk gjennom hvordan du kan unngå støy som kan gi hørselsskader.

 

Kunnskapsutveksling øker sikkerheten

Sørg for at nye og yngre medarbeidere jobber sammen med mer erfarne ansatte både for å lære av dem, og fordi det reduserer risikoen for ulykker. Det er gjerne de yngste og eldste verkstedmedarbeiderne som er mest utsatt for skader. En mulig forklaring på dette er at de yngre har mindre erfaring, og ikke alltid vet hvordan de skal bruke kroppen riktig, mens de eldre kanskje har svekket fysikk som gjør dem mer utsatt for skader.

 

Sørg for frisk luft

Daglig bruk av kjemikalier og farlige stoffer påvirker arbeidsmiljøet og luften i lokalene. Sørg for at det er installert et skikkelig ventilasjonssystem, slik at de ansatte unngår problemer med eksem, allergier og luftveisplager. Hvis porter og dører til verkstedet åpnes for å få inn frisk luft, er det viktig å holde øye med lokalene slik at uvedkommende ikke tar seg inn. Ved å sette opp et gjerde og installere kameraer kan dere arbeide med åpne porter uten å bekymre dere.

 

Oppbevar brennbart materiale riktig

Når man har jobbet ferdig med kjemikalier, oljer og andre farlige stoffer, er det viktig å fjerne dem fra arbeidsområdet. Securitas kan bistå med å etablere et brannrom eller sette opp et brannskap for oppbevaring av brannfarlige stoffer.

 

Beskytt de ansatte mot brann

Hvis du lagrer brennbart materiale som paller og avfall utenfor verkstedet, kan brann som følge av brannstiftelse eller andre årsaker spre seg raskt. Unngå å oppbevare ting rett ved trafoer, varme lamper eller annet som kan gi risiko for brann. Også menneskelige feil, som å glemme ovnen på personalkjøkkenet, kan føre til brann. Installer derfor koblingsur eller tidsbrytere på alt elektronisk utstyr.

Lovverk og forsikringsselskaper stiller krav til at man har riktig brannvernutstyr og en rømningsplan. Beskyttelses- og brannslukkingsutstyr er bortkastet dersom personalet ikke vet hvordan de skal bruke det. Gi de ansatte opplæring i hva de skal gjøre, og gi dem det rette utstyret for å gjøre det. Det er også ditt ansvar å inspisere lokalene og uteområdene regelmessig for å identifisere potensielle brannfarer.

 

Vit hva du skal gjøre hvis ulykken inntreffer

Noen ganger hender det utenkelige, selv om du har gjort alt for å minimere risikoene. Derfor er det viktig at alle vet hva de skal gjøre hvis det skulle oppstå en nødssituasjon. Sørg for at alle ansatte, også nyansatte, vet hvilke rutiner som gjelder, og hvordan brannvernutstyret brukes.

For å hindre at lignende ulykker gjentar seg, er det også viktig at du som ansvarlig person dokumenterer hva som har skjedd, og at dere lærer av hendelsen. Alle alvorlige ulykker som rammer ansatte, må rapporteres til Arbeidstilsynet.

Husk også at bedriftskulturen kan være avgjørende for om de ansatte rapporterer inn mindre ulykker og risikofaktorer de har observert. En god arbeidskultur som fremmer sikkerhet, vil også bidra til et bedre arbeidsmiljø.

 

Ta den riktige avgjørelsen med hjelp fra Securitas

Når du og dine ansatte føler dere trygge på jobben, jobber dere mer effektivt og maksimerer produktiviteten. For å sikre at alle potensielle risikofaktorer i lokalene dine er identifisert, og at de riktige sikkerhetsløsningene er installert, kan du konsultere eksperter på området. 

Med Securitas som partner trenger du ikke bekymre deg over sikkerheten på arbeidsplassen. Vi har omfattende erfaring og et bredt utvalg sikkerhetssystemer, og kan tilby alt fra en ende-til-ende-sikkerhetsløsning til hele verkstedet, til hjelp med et bestemt område.

Trenger du hjelp med risikovurdering og sikkerhetsløsninger? Ta kontakt med oss, så ringer vi deg tilbake og hjelper deg med å forbedre sikkerheten på verkstedet. Den første risikovurderingen betaler du ikke for.

For fakturaspørsmål så send en epost til fakturakunde@securitas.no

For spørsmål rundt rekruttering, vekterkurs og mer, så send en epost til henvendelse.rekruttering@securitas.no

For spørsmål tilknyttet teknikk eller tekniske utfordringer, så send en epost til alarm@securitas.no

Om du har en tilbakemelding til Securitas kan du dele den med oss på alarm@securitas.no

For en generell henvendelse så send en epost til info@securitas.no

Beklager, vi støtter ikke denne nettleseren. For å se vår nettside, forsøk en annen browser, som Chrome, Safari, Forefox eller Edge