Skip to main content

Veiledning: Slik sikrer du restauranten mot brann

En brann i restauranten kan få store konsekvenser. I verste fall må bedriften stenge helt. Men ikke bekymre deg. Det er mye du kan gjøre for å øke restaurantens sikkerhet og redusere risikoen for at det oppstår brann. Her følger fire viktige trinn som hjelper deg brannsikre restauranten din.

1. Vær oppmerksom på risikofaktorene for brann i restauranten din

Som restauranteier har du mye ansvar, men det kan være vanskelig å identifisere alle risikofaktorene selv. For å føle deg trygg kan du henvende deg til Securitas og få hjelp med en risikoanalyse der vi undersøker og dokumenterer hvilke rutiner og retningslinjer som finnes i dag, og hva som er nødvendig å legge til for å redusere risikoen for brann.

 

For å redusere risikoen for brann i restauranten må du huske på følgende:

 

– Riktige rutiner på kjøkkenet

Den vanligste årsaken til brann i en restaurant er at noe går galt på kjøkkenet. At man jobber med brennbare produkter og høye temperaturer, gjør det ekstra viktig å ha gode rutiner blant de ansatte. Gjennomgå utstyret som brukes og hvordan arbeidsflyten ser ut. Det er viktig å lagre alt på tiltenkt plass, og at du rengjør kontinuerlig.

 

– Emballasje og paller utenfor lokalene

Brannstiftelse er dessverre en vanlig årsak til brann på restauranter. Hvordan ser omgivelsene til restauranten ut? Setter du for eksempel ofte søppel, pappesker eller paller utenfor restauranten? Alt brennbart materiale må plasseres minst fem meter fra husveggen.

 

– Nødutganger er åpne og lett tilgjengelige

På offentlige steder finnes det alltid mennesker uten kunnskap om brannvern. Derfor er det ekstra viktig at rømningsveier er tydelig merket og tilgjengelige i restaurantens åpningstider. Pass også på at det er fri tilgang til rømningsveiene og restaurantens brannslukningsutstyr.

 

– Elektriske feil og branner

Reduser risikoen for el-branner ved å holde restauranten ren og ryddig. Har du gamle elektriske Det er også viktig å ha et tidsur på alt elektronisk utstyr.

 

2. Utstyr restauranten med riktig brannvernutstyr

Utstyr restauranten med riktig brannvernprodukter og sikkerhetsløsninger. Det er et lovpålagt krav at brannslukningsutstyr, førstehjelpsutstyr og rømningsplaner skal være tilgjengelig i alle forretningslokaler. Her gir vi deg generelle tips om hva du bør ha på plass, men vi kan selvfølgelig også hjelpe deg med å utstyre lokalene basert på spesifikke behov.

 

Du trenger følgende produkter for å sikre restauranten din mot brann:

 

– Ha alltid et håndholdt brannslukningsapparat innen en rekkevidde på maksimalt 25 meter

I forskjellige deler av restauranten trenger du ulike typer håndholdte brannslukningsapparater. Apparater med flytende slukningsmiddel fungerer godt i spisesaler og ved innganger. I kjøkken, der det er stor fare for fettbranner, er det bra å supplere med spesielle apparater for slukking av slike branner. Hvis restauranten din benytter elektrisk utstyr, trenger du også karbondioksidslukkere, da de er best for el-branner.

 

– Ansulex-brannslukningssystem i kjøkkenviftene

For mer effektiv slukking av brann i kjøkkenkomfyren kan du installere et sprinkleranlegg i kjøkkenviftene. Ansulex-brannslukningssystem er spesielt utviklet for å slukke branner i kjøkken og fungerer uavhengig av vann- og strømforsyning.

 

– Brannteppe på kjøkkenet

Utstyr kjøkkenet med branntepper. Brannteppene kan raskt slukke små branner i for eksempel en ovn, komfyr eller tekstiler og etterlater seg ikke søl.

 

– Bedre brannvern i bygningen

Hvis du leier lokalene, skal det allerede være brannvernutstyr i bygningen. Eieren av eiendommen er forpliktet til å sørge for at brannvernsutstyret er korrekt og vedlikeholdt, men det er fint om også du vet hvordan det håndteres på riktig måte. Du må derfor vite hva som er tilgjengelig, og hvordan produktene brukes. Snakk med utleieren din.

 

3. Slukk brannen før den tar overhånd

Sørg for at alle ansatte vet hva de skal gjøre hvis en brann blir oppdaget. Lær og øv på hvordan branner skal slukkes, men også hvordan man avgjør om lokalet må evakueres.

 

Opplæring som redder liv

 

– Utnevn en person som får ansvar for brannsikkerheten

Utpek en person som får ekstra ansvar for brannsikkerheten. La personen delta på opplæringskurs for å lære om brannvern, og hva rollen innebærer. Personen med brannvernansvar må også sørge for at øvrige ansatte mottar regelmessig informasjon og opplæring i brannvern.

 

– Lær de ansatte å bruke brannslukningsapparatet

Brannslukningsutstyr er bare nyttig hvis alle ansatte vet hvordan det brukes. Sørg for at de ansatte lærer å bruke brannvernutstyret som er tilgjengelig i restauranten. Securitas tilbyr for eksempel brannslukking med VR der du lærer å slukke brann.

 

– Handle på riktig måte når noen er utsatt for en ulykke

Å kunne hjelpe når en kollega eller kunde plutselig får hjertestans kan bety forskjellen på liv og død. Hvis du har hjertestarter i nærheten er det viktig at de ansatte kan bruke den. Med Securitas kan du få opplæring både i førstehjelp og hjerte-lunge-redning.

 

– Når skal arbeidsplassen evakueres?

Noen ganger er det ikke annet å gjøre enn å varsle og evakuere. For at alle skal vite hva de skal gjøre, hvor de skal gå og hvor de skal samles, må du øve på evakueringsprosessen minst én gang i året. Husk også å henge opp rømningsplaner på steder der de er synlige. Securitas hjelper deg med å gjennomføre evakueringsøvelser i lokalene og med å lære opp evakueringsledere.

 

4. Utvikle rutiner slik at du har kontroll

Det er viktig å ha rutiner for vedlikehold av brannvernutstyret. Alt som er tilgjengelig, må fungere når det trengs. Det er ditt ansvar å sørge for at brannvernet er planlagt ordentlig og at det gjennomføres regelmessige brannvernkontroller. Hvis en ulykke oppstår og forsikringsselskapet mener at du ikke har gjort alt du kunne for å unngå en brann, kan brannen anses som uaktsomhet. Det er også viktig å dokumentere tiltak og rutiner i retningslinjene for brannvern. 

 

Rutiner som øker brannsikkerheten

 

– Regelmessig vedlikehold

Alt brannvernutstyr har en standard som må følges. Der fastsettes det blant annet hvor ofte det skal gjennomføres vedlikehold. Dette er noe Securitas kan hjelpe deg med.

 

– Rutine for nyansatte

Det er bra å ha et rutinemøte om brannsikkerhet for nyansatte. På den måten får alle samme informasjon og kan føle seg trygge på arbeidsplassen hvis det oppstår en nødssituasjon.

 

– Egenkontroll

Du må regelmessig kontrollere brannvernet i forretningslokalene dine. Egenkontroll betyr at du går en runde og kontrollerer at alt er riktig. Vi kan hjelpe deg med en liste over hva som skal kontrolleres, og hvor ofte. Ikke glem å dokumentere egenkontrollen.

 

Få hjelp fra en sikkerhetspartner

Securitas hjelper deg med sikkerheten fra start til mål. Vi foretar en innledende risikovurdering. Etter hvert som bedriften vokser, hjelper vi deg med å oppgradere sikkerhetsløsningen til dine behov. På den måten kan du alltid føle deg trygg og fokusere på virksomheten din.

For fakturaspørsmål så send en epost til fakturakunde@securitas.no

For spørsmål rundt rekruttering, vekterkurs og mer, så send en epost til henvendelse.rekruttering@securitas.no

For spørsmål tilknyttet teknikk eller tekniske utfordringer, så send en epost til alarm@securitas.no

Om du har en tilbakemelding til Securitas kan du dele den med oss på alarm@securitas.no

For en generell henvendelse så send en epost til info@securitas.no

Beklager, vi støtter ikke denne nettleseren. For å se vår nettside, forsøk en annen browser, som Chrome, Safari, Forefox eller Edge